Artikler

Våre fagsterke medarbeidere er ofte ute i media med egne artikler eller forskjellige intervju. Blant annet har vi en fast spalte i Kapitals gjesteplass. Disse legges fortløpende ut her, så du også kan dra nytte av vår ekspertise.


Christer Farstad BW3.jpg

Aktiv porteføljeforvaltning - nøkkel til verdiskaping

Christer Farstads kommentar i februarutgaven av Kapital handler om de ukjente verdiene som ligger latent i større virksomheters eiendomsportefølje.

"Eiendomsporteføljene i større virksomheter har stor strategisk viktighet, men behandles ofte ikke slik. Resultatet er at store verdier går tapt."


20120905 hb Cbre 47557.jpg

- Tenk langsiktig strategi

Et intervju med Tine Borgersen om leiemarkedet for næringseiendom i Oslo. Intervjuet inneholder flere gode råd til deg som er ute etter å leie næringeiendom i Oslo-området.

Publisert i Estate Medias "Lokaler", høsten 2013.