Nyheter

Vi liker å holde oss oppdatert. På denne siden finner du saker i media som omhandler eller berører CBRE.
CBRE kjøper Atrium AS

Det planlagte oppkjøpet styrker CBRE sin plattform i Norden og markerer et veiskille for den norske eiendomsindustrien