Transaksjoner

Salg

Vi kartlegger dine forventninger og behov, og lar dette være basis for vår leveranse. Alle strategiske, økonomiske og juridiske forhold avklares før en eiendom legges ut for salg. Vi tilrettelegger en salgsprosess som optimaliserer eiendommens verdi, slik at du kan være trygg på at du oppnår den beste prisen i markedet.

Rådgivning

I tilknytning til en transaksjon gir vi deg kompetente råd om strategi, struktur, finansiering, marked, lønnsomhet, tekniske løsninger, m.v. Vi setter alltid sammen et kompetent team basert på dine behov.

Verdivurdering

Ved salg av eiendom foretar vi en vurdering av eiendommens verdi. Elementer i verdivurderingen er kontantstrøm, avkastningskrav, teknisk tilstand, markedsleie, kontraktlengde, eierkostnader, m.v.

Salg og kjøp, cross-border

Takket være vårt globale selskap kan vi enkelt og trygt gjennomføre store og små eiendomstransaksjoner over store deler av verden. I Norge jobber du direkte med oss. Ved internasjonale transaksjoner kan du gjennom oss dra nytte av vårt verdensomspennende nettverk i CBRE. På global basis er det ingen aktører som kan konkurrere med CBRE, verken når det gjelder internasjonalt kontaktnett eller transaksjonsvolum.