Våre ansatte


 

John Olof Solberg

Managing Director | CEO

John O. Solberg har mange års erfaring som forretningsadvokat og strategisk rådgiver for ledende eiendomsmiljøer i Norge, herunder i tilknytning til transaksjoner i inn- og utland, strukturell bistand, fonds-/selskapsetableringer (avtalestrukturer, regulatoriske spørsmål, skatte-/avgiftsoptimalisering, mv), finansiering (egenkapital, konvertible lån, opsjoner, prosjektfinansiering, obligasjonslån, etc), oppkjøp og budprosesser mot børsnoterte virksomheter, mv. Solberg har videre erfaring fra etablering og drift av virksomhet i retailbransjen i perioden 2008-2010, kombinert med konsulentvirksomhet og ulike styreverv. Solberg er operativt engasjert på bred front i selskapet og bistår både eiendomsbesittere og store norske og internasjonale virksomheter med deres eiendomsbehov.

Mobil: +47 99 04 11 88 | E-post: john.solberg@cbre.com


Einar Schiefloe

Executive Director | Vice MD

Einar har over ti års erfaring fra lederstillinger fra ulike bransjer, inkludert kraftbransjen, shipping / maritim industri og eiendomsbransjen. Han er styreformann i et av Norges største kraftprodusent selskap. Einar fullførte sin utdannelse ved Universitetet i Oslo (mastergrad), med videre studier ved INSEAD. Han har bred lokal og global erfaring, alt fra management consultancy i Ernst og Young til stillinger i toppledelsen i ulike selskaper og investment banking.square
Einar har bred erfaring fra strategiutvikling og implementering i små og mellomstore til store selskaper.
Einar begynte i selskapet i februar 2013.

Mobil: +47 90 03 72 95 | E-post: einar.schiefloe@cbre.com


Christer Farstad

Chief Operating Officer |COO

Christer Farstad har 20 års erfaring fra strategisk og operasjonell rådgivning og forretningsutvikling for ledende, internasjonale selskaper og har hatt lederroller i selskaper som Coor Service Management, Det Norske Veritas, Ernst & Young, Capgemini og Leif Høegh & Co. Han har bred strategisk og operasjonell erfaring fra facility management, telecom, shipping og olje & gass. Christer har 6 års erfaring fra å bo og jobbe i Asia. Christer innehar en MSc in International Business fra UMIST og en BSc in Management Science fra Warwick Business Scool. Christer begynte i CBRE i november 2013.

Mobil: +47 97 72 32 37 | E-post: christer.farstad@cbre.com


 

Advisory & Transaction Services | Occupier

Christian Heiberg

Executive Director | A&T Services | Occupier

Christian Heiberg har 17 års internasjonal rådgivning- og ledererfaring fra ulike bransjer. Han har bl.a. arbeidet for Deloitte Consulting, HÅG, Kavli Holding og Nordic China Advisory, og har hatt roller som salgsdirektør, kommersiell direktør, leder for forretningsutvikling samt daglig leder. Innenfor rådgivning har han deltatt i, og ledet, flere strategi- og markedsanalyseprosjekter, investeringsanalyser samt transaksjoner. Av linjeerfaring har fokuset vært på salg herunder key account program, utvikling og bearbeidelse av distribusjonsnett samt innsalg, bearbeidelse av og forhandlinger med storkunder.

Christian er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen i København og har også en Master of Business Administration fra IESE i Barcelona – med spesialisering på strategi og ledelse.  Christian begynte i selskapet i januar 2016.

Mobil: +47 99 29 85 74 | E-post: christian.heiberg@cbre.com


Jon Tufte-Johnsen

Senior director | A&T Services | Occupier

Jon Tufte-Johnsen arbeider med leietakerrådgivning, har et hovedansvar for selskapets internasjonale kunderelasjoner i Norge. Jon har bred erfaring fra eiendomsbransjen og var en av stifterne av næringsmeglerfirmaet Real Consult AS (DTZ), hvor han var daglig leder frem til 1997. Han har vært tilknyttet selskapet siden 2003 og har bred erfaring som rådgiver både for selskapets sentrale internasjonale kunder og større norske kunder. Jon er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har en mastergrad fra University of California.

Mobil: +47 92 02 99 29 | E-post: jon.tufte-johnsen@cbre.com


Eirik Yttervik

Senior Director | A&T Services | Occupier

Eirik Yttervik har over 7 års erfaring som rådgiver og megler for leietakere i fra DTZ Realkapital, hvor han også var partner. Han har gjennomført en rekke relokaliserings/ reforhandlingsprosesser for private og offentlige brukere over hele landet. Prosjektene har primært vært for kontorbrukere, men han har også gjennomført prosjekter for leietakere med kompliserte spesialbehov.

Fra tidligere stillinger har Eirik erfaring og kompetanse på operasjonell og strategisk ledelse igjennom ulike lederroller i legemiddelbransjen, hvor han blant annet har jobbet som økonomidirektør i Aventis Pharma og som direktør for en divisjon i Norsk Medisinaldepot. 

Eirik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Eirik begynte i selskapet i januar 2015.

Mobil: +47 91 10 24 72 | E-post: eirik.yttervik@cbre.com


Erik Myklebust

Senior Director | Hotels | A&T Services | Occupier

Erik Myklebust har en BSc i Economicsfra The Wharton School at The University of Pennsylvania i Philadelphia i USA. Han har erfaring fra prosjektledelse og facilities management innenfor telekomsektoren i USA, og arbeidet senere med internasjonale oppkjøp og fusjoner for Enskilda Securities i London.

Erik har siden spesialisert seg innen hotellsektoren og har bred erfaring fra operasjonell ledelse, økonomisk analyse, eiendomsutvikling, finansiering og transaksjoner. Før han begynte i CBRE var Erik partner i Hotelia AS, et uavhengig rådgivningsfirma innenfor hotelleiendom.

Mobil: +47 99 57 52 75 | E-post: erik.myklebust@cbre.com


Simon Killi

Senior Director | A&T Services | Occupier

Simon Killi har 25 års erfaring fra økonomi/administrasjon,  M&A-rådgivning og forretningsutvikling i selskaper som Gresvig, Booz Allen Hamilton, Saga Corporate Finance, Coor Service Management og ISS Facility services. Han har kompetanse på analyse, forhandlinger og transaksjoner, og har gjennom sine ti år innen facility management tilegnet seg inngående kunnskap om leveranser av service- og eiendomsrelaterte tjenester til store selskaper. Simon er utdannet siviløkonom fra BI, og begynte i CBRE i august 2015.

Mobil: +47 97 65 39 00 | E-post: simon.killi@cbre.com


Marius Rooth

Director | A&T Services | Occupier

Marius Oddvar Rooth har bred erfaring fra prosjektledelse, eiendomsdrift, markedsføring, logistikk og byggevirksomhet.
Før han startet hos CBRE har han i flere år arbeidet som konsulent. Han har vært involvert i eiendomsdrift, eiendomsutvikling og har ledet flere store relokaliserings prosjekter.
Marius har mange års erfaring fra frivillig virksomhet og sports organisasjoner i Norge og har international erfaring innen dette området fra samarbeide med andre medlemsnasjoner. Han var vise-president fra 1999 – 2001, og president i Norges Friidrettsforbund fra 2001 – 2003.
Marius har international projektledelses erfaring og ledelses erfaring, fra operasjoner i Singapore, Venezuela, Norge, India og Vietnam.
Marius er Diplomøkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt med Prosjektledelse som spesialisering og har i tillegg gjennomført ledelsesutviklingsprogram og Management program i Markedsføringsledelse.

Mobil: +47 90 55 55 50 | E-post: marius.rooth@cbre.com


Aina Hallin

Director | A&T Services | Occupier

Aina har mer enn 14 års erfaring fra bank med finansiering av næringseiendom, både som kundeansvarlig for profesjonelle eiendomsaktører med interesser i Norge og som leder av Storebrand Banks analyseavdeling for næringseiendom.
Hun har kredittkunnskap fra en rekke store eiendomsprosjekter bestående av kontor, handel, logistikk og bolig. Samt erfaring fra portefølje struktur, risiko- og kredittvurdering, verdivurdering, avtaleverk, forhandling og transaksjoner. Aina har også styreerfaring fra eiendomsselskaper.
Aina har en E-MBA fra NHH i Økonomisk styring og ledelse, Management program i regi av BI, samt en Bachelor i revisjon fra BI. Aina startet hos CBRE i mars 2016.

Mobil: +47 92 45 55 69 | E-post: aina.hallin@cbre.com


Kenneth Tveito

Director | A&T Services | Occupier

Kenneth startet i CBRE i februar 2017 og har ansvaret for Workplace Strategy. Han har mer enn 30 års erfraring fra kontormøbelbransjen hvor han han de siste 24 år var ansatt i Kinnarps AS. Kenneth har i en årrekke jobbet med fremtidens kontor, trender og arbeidsplassutforming og gjennomført en rekke kartlegginger/analyser av både små og store norske organisasjoner i deres prosesser mot nye kontorer. Kenneth vil også ha ansvaret for Change Management innenfor Workplace Strategy.

Mobil: +47 48 38 98 27 | E-post: kenneth.tveito@cbre.com


Tine Borgersen

Senior Advisor | A&T Services | Occupier

Tine begynte i CBRE i 2011 etter ti år i Frankrike hvor hun både studerte og jobbet. Hun er utdannet eiendomsmegler fra Wesford Business School og har jobbet med næringseiendom siden 2006. Tine har erfaring fra utleie, transaksjoner og prosjektutvikling og er i dag en del av A&T Services teamet med fokus på leietakerrådgivning for nasjonale og internasjonale kunder.

Mobil: +47 48 21 23 90 | E-post: tine.borgersen@cbre.com


Anne Østerman

Senior Advisor | Portfolio Management | A&T Services | Occupier

Anne ble ansatt januar 2011 som en deltidsressurs på utleieteamet. På samme tid tok hun sin mastergrad i eiendomsutvikling på Universitetet for miljø og biovitenskap i Ås. Fra tidligere har Anne en bachelor i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI.

Anne startet sin karriere hos CBRE som leietakerrådgiver etter fullført mastergrad i 2013. Siden januar 2014 har Anne jobbet som porteføljeforvalter for et stort internasjonalt selskap og er ansvarlig for alle utleieforhold, reguleringssaker, ekspropriasjoner og er første kontaktperson for tredjemann. 

Mobil: +47 92 60 94 49 | E-post: anne.oesterman@cbre.com


Gry Knutsen

Senior Director | Portfolio Management | A&T Services | Occupier

Gry startet hos selskapet i 2008 og er en del av A&T Services teamet med ansvar for porteføljeforvaltning for våre internasjonale kunder. Videre jobber hun med property management med en av Norges mest attraktive enbruker eiendommer.

Gry har jobbet for M2 Eiendomsmegling og Eie Eiendomsmegling, hvor hun bl. a. har vært kontorleder og fagansvarlig. Videre har hun hatt stillingen som oppgjørsansvarlig for kjeden Eie Eiendomsmegling (Norges største privateide boligmeglere). 

Mobil: +47 92 65 54 26 | E-post: gry.knutsen@cbre.com


Kevin Wiget

Senior Advisor | Portfolio Mangement | A&T Services | Occupier

Kevin har mange års erfaring innen corporate services fra Norge og Storbritannia. Han bred erfaring fra strategisk rådgivning til investorer, gårdeiere og multinasjonale selskaper. Kevin spesialiserer seg innen porteføljeforvaltning og leietakerrådgivning, og utfører komplekse transaksjoner på vegne av kunder med fokus på kostnads- og tidsbesparing, prosjektadministrasjon og prosessoptimering. Kevin har en RICS sertifisert BSc innen Estate Management fra universitetet i Reading og startet hos CBRE i august 2013. 

Mobil: +47 99 30 24 23 | E-post: kevin.wiget@cbre.com


Amund Kirkeslett Andersson

Advisor | A&T Services | Occupier

Amund begynte i CBRE i mars 2016 og jobber primært med rådgivning og analyse. Før han ble ansatt i CBRE har han jobbet i Audit & Advisory i Deloitte (2014-2016) hvor han jobbet med store og små selskaper innen telekommunikasjon, varehandel, finans og eiendom. Høsten 2013 var Amund intern i Telenor Norge AS finansavdeling.
Amund er utdannet ved Handelshøyskolen BI i Nydalen. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i økonomistyring og investeringsanalyse og en siviløkonom master med major i finansiell økonomi.
 

Mobil: +47 47 03 61 10 | E-post: amund.andersson@cbre.com


Marte Nygaard

Advisor | A&T Services | Occupier

Marte Nygaard er utdannet siviløkonom, Master i Økonomi og Ledelse med spesialisering i finans (corporate finance) fra Handelshøyskolen BI. Deler av utdannelsen har hun tatt ved Universität Mannheim i Tyskland. Før Marte kom til CBRE i Februar 2016, jobbet hun i Sigma ITM Norway AS som Associate Consultant og var fullt utleid til Norwegian Property ASA. Under studietiden opparbeidet hun seg erfaring innenfor analyse og næringseiendom gjennom deltidsjobb i Union Gruppen AS og Sigma ITM Norway AS.

Mobil: +47 93 09 16 17 | E-post: marte.nygaard@cbre.com


Fanny Harg

Advisor | A&T Services | Occupier

Fanny Harg begynte i CBRE i februar 2017 som rådgiver i A&T – Occupier teamet. Hun har tatt en Master i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Ved siden av masterstudiene har hun fullført 1.avdeling jus. Hun har også vært utvekslingsstudent ved University of California, Berkeley. 
Før Fanny startet i CBRE jobbet hun deltid i Beringer Finance AS (Tidligere Fondsfinans AS)

Mobil: +47 48 05 08 77 | E-post: fanny.harg@cbre.com


Petter Salveson

Advisor | A&T Services | Occupier

Petter Salveson begynte i CBRE i desember 2016 som Advisor i A&T – Occupier teamet. Før han kom til selskapet var han ansatt i Fredensborg Norge som en deltidsressurs ved siden av studiene. Petter tok sin mastergrad i eiendomsutvikling ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. Fra tidligere har Petter en bachelor i Eiendomsmegling fra Handelshøyskolen BI.

Mobil: +47 99 40 44 78 | E-post: petter.salveson@cbre.com 


Stein Caspersen

Senior Project Manager | A & T Services | Occupier                                                    Tilknyttet ressurs på prosjektbasis

Stein har bred prosjekt- og linjeerfaring med mer enn 25 år med roller i nasjonale og internasjonale selskaper. Gjennom en rekke lederstillinger og prosjekter har Stein opparbeidet inngående kompetanse og forståelse for komplekse nybyggings- og ombyggingsprosjekter spesielt for store brukere av næringseiendom. Stein har gjennom mange roller som linjeleder, konsulent og «Management for Hire»-engasjementer kunnet høste erfaring fra mange forskjellige organisasjoner. 

 Steins styrke er hans breddekunnskap, innsikt i brukerprosesser og prosjektgjennomføring.

Mobil: +47 90 01 70 12


 

Building Consultancy | Projects

Madeleine Torkveen Skjølås

Senior Director | Projects

Madeleine Torkveen Skjølås har over 20 års ledererfaring fra flere bransjer med vekt på bygg og anlegg, både som byggherre, entreprenør og i eiendomsforvaltning og innen prosjektledelse, linjeledelse og stab. Hun er utdannet sivilingeniør og Master of Business Administration. Madeleine har vært i prosjekt¬ledelsen av en rekke kompliserte prosjekter, bl.a. Årets byggeprosjekt 2010, prosjekt tildelt Forskningsrådets Innovasjonspris 2012 og FutureBuilt-prosjekt 2014, og senest  rehabilitering av hovedbygget på Norges Handelshøyskole (tidligfase). Hun har også vært SHA-direktør i Skanska Norge inkludert internasjonalt samarbeid gjennom Skanskas globale ekspertgruppe. 
Madeleine begynte i CBRE i februar 2017

Mobil: +47 92 27 00 66 | E-post: madeleine.skjolas@cbre.com


 

Advisory & Transaction Services | Investor Leasing

Christian Høgebøl

Senior Director | Agency

Christian har lang og bred erfaring etter 20 i det norske eiendomsmarkedet, hvorav 15 er fra det næringseiendomsmarkedet. Før han kom til CBRE i januar 2014 jobbet han med transaksjoner i DTZ Capital Markets. Han har også jobbet med eiendomssyndikering i Nordea Markets og med søk og utleie i DTZ og EiendomsConsult. I CBRE er han en del av ledergruppen og avdelingsleder for utleieavdelingen. Christian har utdannelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering innenfor eiendomsmegling, er autorisert av Verdipapirforetakenes forbund,  og har Diploma i Business Administration fra London School of Foreign Trade. 

Mobil: +47 90 77 52 77 | E-post: christian.hogebol@cbre.com


Siri HeleneTaugbøl

Senior Advisor | Agency

Siri Helene Taugbøl har bred erfaring fra bank og finans. I Nordea har hun arbeidet med finansiering av landets største eiendomsselskap, eiendomstransaksjoner for Nordea Markets samt vært rådgiver på rentederivater med fokus på eiendomskunder. Hun gikk siviløkonom på NHH med spesialisering i finans, samt AFA, Fordypningsstudium i Corporate Finance og holder en MBA i finans fra NHH. Etter fire år i Shanghai returnerte Siri til eiendomsbransjen med jobb i CBRE fra oktober 2016.

Mobil: +47 41 45 97 01 | E-post: sirihelene.taugbol@cbre.com


 

Capital Markets

Hans-Christian Birkedal

Senior Director | Capital Markets

Hans-Christian har mange års erfaring med tilrettelegging- og forvaltning av direkteinvesteringer i eiendom i Norge og Tyskland, som tidligere partner i Industrifinans. Herunder, gjennomføring av markeds- og investeringsanalyser, due diligence, etablering av avtalestrukturer, tilrettelegging av egen- og fremmedkapitalfinansiering, samt gjennomføring av selskaps- og eiendomsforvaltningen etter etablering. Hans-Christian har også forestått salg av private virksomheter for kunder av Industrifinans, og tilrettelagt kapitalinnhenting for et norsk skogselskap med investeringer i utlandet. Forut for Industrifinans arbeidet Hans-Christian fire år som konsulent i Accenture med kunder innen handel og telecom i Skandinavia. Hans-Christian er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI Sandvika og McMaster University i Canada.

Mobil: +47 41 53 23 15 | E-post: hans-christian.birkedal@cbre.com


Christian Hansson - hvit bakgrunn.jpg

Christian Hansson
Senior Director | Capital Markets | Quality Assurance Manager

Christian er Eiendomsmegler NEF. Han har arbeidet med næringsmegling siden 1989, og har blant annet vært daglig leder og eier av Næringseiendommer AS. Christian har vært ansatt i selskapet siden 2000. Han jobber til daglig med kjøp/salg og generell transaksjonsrådgivning, og er samtidig fagansvarlig.

Mobil: +47 92 23 11 44 | E-post: christian.hansson@cbre.com


Andreas Wang

Senior Advisor | Capital Markets

Andreas har erfaring med strukturering og syndikering av utviklingsprosjekter i Øst-Europa for norske klienter. Han har jobbet med finansiell analyse av eiendomsinvesteringer, markedsanalyse og investeringsrådgivning i CBRE-nettverket.  Videre har han erfaring som bruker av retail eiendom i Dubai gjennom sin tidligere stilling som finansiell analytiker for Sharaf Gruppen. Han har også hatt finansielt prosjektansvar for store undervannsprosjekter i olje- og gassindustrien på norsk sokkel. Andreas har en bachelor i Business & Finance fra Heriot Watt og en MSc i Finance fra Skema.

Mobil: +47 93 22 87 00 | E-post: andreas.wang@cbre.com


Jannicke Mansika Olsen

Advisor | Capital Markets

Jannicke begynte i CBRE i april 2016 og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, med spesialisering i finans. Fra 2012 til 2016 jobbet hun i EY, primært som transaksjonsrådgiver men også innen management consulting. I EY opparbeidet hun seg erfaring innenfor næringseiendom gjennom eiendomstransaksjoner og analyse. Jannicke har også erfaring fra shipping og oljebransjen fra sin deltidsjobb under studietiden som trader og corporate finance analytiker i RS Platou Markets.

Mobil: +47 41 62 91 40 | E-post: jannicke.olsen@cbre.com


Frikk Hoven

Advisor | Capital Markets

Frikk begynte i CBRE i september 2014 og jobber primært med verdivurdering, rådgivning og analyse. Før han kom til selskapet var Frikk ansatt som trainee i Næringsmegleren Sædberg & Hodne i Kristiansand. Han har også arbeidserfaring fra venture capital, shipping og aksjeanalyse. Frikk har en mastergrad i samfunnsøkonomi og finans fra Heriot-Watt University, sammen med spesialisering i corporate finance fra London School of Economics.

Mobil: +47 91 11 12 80 | E-post: frikk.hoven@cbre.com


 

Valuation and Advisory

Paul John Morice 

Senior Director | Valuation and Advisory

Paul begynte i selskapet i november 2010 etter å ha flyttet til Oslo fra Melbourne, Australia. Han er en kvalifisert MRICS property valuer og har et assosiert medlemskap hos det australske eiendomsinstituttet (AAPI). Paul har 14 år bak seg innen verdivurderingsbransjen, inkludert verdivurdering av lån, spesialfelt innen skatteminimering og strategisk verdivurderingsråd for en lang rekke klienter, inkludert større banker, institusjoner, utviklere og private investorer. Nå leder han vår Valuation and Advisory avdeling, hvor han dekker et stort utvalg av verdivurdering av eiendom. Hovedsakelig jobber han mot en internasjonal klientbase som har eiendommer i Norden. En viktig del av Paul sin rolle innebærer å representere Norge i en Europeisk gruppe som jobber på tvers av landegrensene for verdivurderingsoppdrag så vel som å betjene den nordiske plattformen for CBRE. Videre er han rådgiver for norske klienter i forbindelse med internasjonale investeringer. Siden 2013 har Paul vært en del av ledergruppen og jobber der med strategisk forretningsutvikling for alle avdelinger i virksomheten inkludert Valuation and Advisory avdelingen.

Mobil: +47 92 24 29 38 | E-post: paul.morice@cbre.com


Anders Lunder

Senior Advisor | Valuation and Advisory

Anders er ansvarlig for research og analyse. Han har sin utdannelse fra Edinburgh University hvor han har en mastergrad i business og finans. Han har også tilbrakt ett år ved Hong Kong University. Anders begynte i selskapet i 2012, etter en periode som trainee og investeringsrådgiver i Optimum. Anders er ansvarlig for research oppgaver innen det norske markedet, han er også en del av det nordiske og europeiske samarbeidet når det gjelder markedsdata og rapportering. I tillegg til de generelle markedsrapportene, er Anders ansvarlig for spesifikke research oppdrag for våre kunder. Anders er også involvert innen rådgivning og verdivurdering.

Mobil: +47 93 03 48 88 | E-post: anders.lunder@cbre.com


Igor Petkovic

Analyst | Valuation and Advisory

Igor startet i selskapet etter å ha fullført en master i Finansiell Analyse ved Lancaster University Management School samt en master i Business Administration fra Cathólica-Lisbon SBE. Han har fra tidligere en bachelor i Business Studies fra Lancaster University med fordypning i finans. I løpet av sin bachelor tilbrakte Igor et år på utveksling i Hong Kong ved HKUST. Tidligere arbeidserfaring inkluderer prosjektarbeid for et boutique konsulentselskap i Nederland samt en kunderådgiverstilling i DNB.

Igor jobber primært med research og analyse. 

Mobil: +47 97 10 25 91 | E-post: igor.petkovic@cbre.com


 

Asset Services

Fredrik Jansen

Director | Asset Services

Fredrik startet i CBRE i august 2016, og arbeider med forvaltning av næringseiendom. Fredrik har 10 års erfaring fra Pareto Business Management AS hvor han har hatt forvaltningsansvaret for kontoreiendommer, lagerbygg, helsebygg og kjøpesenter. I tillegg har han arbeidet med refinansiering, utleie, og bistått med DD-prosesser. Fredrik er Diplomøkonom fra BI Oslo med spesialisering innen økonomistyring og investeringsanalyse, og har en MA i Financial Services fra Bournemouth University.

Mobil: +47 92 04 61 49 | E-post: fredrik.jansen@cbre.com


Per-Erik Amundsen

Property Manager | Asset Services

Per-Erik har jobbet med ulike felter innen næringseiendom i overkant av 10 år – som controller, utleiemegler og eiendomssjef. Før han kom til CBRE i januar 2016 jobbet han som eiendomssjef i Aberdeen Asset Management hvor han forvaltet en portefølje bestående av noe shopping og logistikk, men i all hovedsak kontor. I CBRE vil han fortrinnsvis jobbe med forvaltning av eiendom for våre internasjonale kunder, men vil også være med å bidra innen andre fagfelter ved behov.

Per-Erik har sin utdanning innen hotellsektoren og har jobbet nesten 10 år innen hotellnæringen for Olav Thon – de siste 4 årene som daglig leder for ett av Oslos 14 Thon-hoteller.

Mobil: +47 47 29 49 52 | E-post: per-erik.amundsen@cbre.com


Sigrun Steigen.jpg

Sigrun Steigen

Asset Administrator | Asset Services

Sigrun er autorisert regnskapsfører og har utdanning innen regnskap og økonomi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har jobbet med økonomi innen næringseiendom i mange år, og har erfaring fra flere eiendomsselskaper. Sigrun er en del av teamet som kom fra Aberdeen Asset Management i september 2016 og jobber som eiendomscontroller for et av fondene. 

Mobil: +47 91 17 45 75 | E-post: sigrun.steigen@cbre.com


Inger Marie Næss

Asset Administrator | Asset Services

Inger Marie har åtte års erfaring som eiendomscontroller i Aberdeen, tidligere et år som regnskapscontroller samme sted. Hun har vært regnskapsansvarlig i Corridor samt researcher og utleier av regnskapspersonell. Inger Marie har jobbet som regnskapsansvarlig i Leo Burnett og Scandinavian Design Group. Før det jobbet hun i Posten i 20 år, de syv siste årene som regnskapsansvarlig i Postens Frimerketjeneste. Hun har mesteparten av sin utdannelse fra Posten.

Mobil: +47 92 45 13 49 | E-post: mie.naess@cbre.com


Nina Midttun

Asset Administrator | Asset Services

Nina startet i CBRE i september 2016, og arbeider med forvaltning av næringseiendom. Nina har mange års erfaring fra både Pareto Business Management AS og Aberdeen Asset Management AS hvor hun har hatt forvaltningsansvaret for kontoreiendommer, lagerbygg og kjøpesentre. I tillegg har hun arbeidet med reforhandling og utleie, samt bistått med DD-prosesser. Nina har sin utdanning fra EDB Bedriftslederskolen og BI Oslo.

Mobil: +47 91 64 00 74 | E-post: nina.midttun@cbre.com


Vizma Wahl

Asset Administrator | Asset Services

Vizma har bred arbeidserfaring innen eiendom fra flere eiendomsselskaper i Oslo, både som eiendomscontroller og regnskapsrådgiver.
Hun har utdanning innen bedriftsøkonomi fra Latvia, i tillegg flere BI kurs. Vizma jobber som eiendomscontroller for flere av fond i Aberdeen systemet og eiendom i CBRE forvaltning.

Mobil: +47 46 68 04 80 | E-post: vizma.wahl@cbre.com

 


Andreas Rosell

Asset Administrator | Asset Services                                                                                   Tilknyttet ressurs på prosjektbasis

Andreas har over 10 års erfaring fra ulike økonomirelaterte stillinger innen telecom/kommunikasjon, både fra Sverige og Norge. Andreas har sin utdanning fra Påhlmans Handelsinstitutt i Stockholm og blant tidligere arbeidsgivere kan Tele2, NetCom og Norwegian nevnes. Før Andreas kom til CBRE i september 2016 jobbet han som eiendomscontroller i Aberdeen Asset Management.

Mobil: +47 96 79 60 08 | E-post: andreas.rosell@cbre.com


Grethe Engan

Senior SPV Accountant | Asset Services

Grethe startet i CBRE i september 2016, og arbeider som regnskapscontroller innen næringseiendom. Grethe har 18 års erfaring fra regnskap i ulike bransjer. Hun kommer fra en stilling som regnskapscontroller i Aberdeen Asset Management, og har tidligere arbeidet i Schibsted og BDO. Grethe er registrert revisor, og er utdannet revisor fra Universitetet i Agder.

Mobil: +47 90 01 84 56 | E-post: grethe.engan@cbre.com


Ole-Martin Loeshagen

Senior SPV Accountant | Asset Services

Ole-Martin begynte i CBRE i september 2016 og arbeider med forvaltning av næringseiendom. Han har 16 års erfaring innen økonomi/administrasjon. Han har jobbet nesten 10 år som controller/Senior SPV Accontant I Aberdeen Asset Management AS med eiendomsfond. Jobbet mye med bl.a. prosjekter og likviditetsstyring.  Ole-Martin har også bakgrunn som økonomikonsulent ved Ringerike sykehus. Han er utdannet Høyskolekandidat ved Høgskoen i Buskerud. 

Mobil: +47 92 25 06 88 | E-post: ole-martin.loeshagen@cbre.com


Kirsti Leira Ingebrigtsen 

Senior SPV Accountant | Asset Services

Kirsti Leira Ingebrigtsen har lang erfaring innen økonomi/regnskap. De siste 10 årene som regnskapscontroller innen eiendom. Jobber nå i Asset Services teamet hos CBRE. Kirsti har bl.a. jobbet som eiendomsforvalter, fagansvarlig regnskap, regnskapsleder og regnskapscontroller i selskaper som Saga Petroleum AS, Opak AS, Statens Institutt for Forbruksforskning, Norges Juristforbund og Aberdeen Asset Management Operations AS. Kirsti har økonomi- og finansfag fra BI. Startet hos CBRE september 2016.

Mobil: +47 47 60 93 64 | E-post: kirsti.ingebrigtsen@cbre.com


Margrete Schmidt

Senior Fund Accountant | Asset Services

Margrete begynte å jobbe i CBRE i september 2016 og er utdannet siviløkonom fra The University of Newcastle, Australia, og har i tillegg en Master i Revisjon og Regnskap fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Fra 2004 til 2008 jobbet hun i EY med revisjon, før hun begynte i Aberdeen Asset Management i 2008. Her jobbet hun frem til overgangen til CBRE i 2016. Margrete har i løpet av tiden i Aberdeen Asset Management jobbet med flere forskjellige eiendomsfond og har opparbeidet seg god kompetanse innen regnskap - både NGAAP og IFRS, skatt og avgift. I tillegg har hun vært involvert på transaksjonssiden, med blant annet bistand ved tilrettelegging av struktur ved oppstart av nye fond, og kjøp/salg av både direkte eid eiendom og SPV selskaper.

Mobil: +47 91 30 50 41 | E-post: margrete.schmidt@cbre.com


Bjørn Petter Bjørgo

Senior Fund Accountant | Asset Services

Tilknyttet ressurs på prosjektbasis

Bjørn Petter Bjørgo lang erfaring fra revisjon og eiendomsbransjen. Han har jobbet som revisor i Arthur Andersen / Ernst & Young i perioden 1999 – 2005, videre har han jobbet med Eiendom forvaltning og transaksjoner i ABG Sundal Collier fra 2005 – 2013. Bjørgo var i perioden 2014 – 2016 Økonomidirektør i Idrettsbarnehage AS. Han har også flere styreverv. Bjørgo er Statsautorisert revisor og siviløkonom med utdanning fra Handelshøyskolen BI. Han også erfaring fra forsvaret og har Krigsskole utdanning. 

Mobil: +47 95 33 48 05 | E-post: bjorn.bjorgo@cbre.com


Monica Roos

Property Administration Support | Asset Services

Monica har jobbet 11 år i Aberdeen som arkivleder og har de siste årene også hatt ansvaret for opprettelse av depositumskontoer for leietakerene. Hun har også hatt rollen som cash manager mot alle bankene. Utdannet bibliotekar ved Høgskolen i Oslo, Bibliotek- og informasjonsstudiene.

Monica begynte å jobbe i CBRE i september 2016.

Mobil: +47 48 26 16 00 | E-post: monica.roos@cbre.com


 

Administration

Solfrid Hader

Senior Director

Solfrid startet i CBRE høsten 2012. Hun er autorisert regnskapsfører og har utdanning innen regnskap/økonomi/HR fra Handelshøyskolen BI og NHHK. Solfrid har lang erfaring innen finans og ledelse og ulike styreverv, bl.a. fra finansbransjen.

Mobil: +47 92 66 10 92 | E-post: solfrid.hader@cbre.com


Anna Feldmann

Service Manager | Administration

Anna begynte i selskapet i oktober 2014. Hun har bachelorgrad i eiendomsforvaltning og master i by- og regionsutvikling. Anna har eiendomsmegler lisens fra Polen. Hun jobbet i Polen som eiendomsmegler i bolig- og næringsmarkedet, og som eiendomsforvalter med næringseiendommer i 4 år. Anna støtter opp under administrasjonen.

Mobil: +47 45 95 16 65 | E-post: anna.feldmann@cbre.com


Lise-Lotte Stavegren

Service Manager | Administration

Lise-Lotte startet i CBRE 1. november 2016. Hun har i de siste 6 årene jobbet i innen shipping både som PA og innen administrasjon. Hun har bakgrunn fra Norsk Rikskringkasting som bla Prosjektleder, prosjektassistent og program forhandler. Hun er utdannet markedsøkonom med internasjonal tilleggs kurs hos IHM, Norge.

Lise-Lotte er firmaets første kontaktpunkt, hun støtter også opp under administrasjonen.

Mobil: +47 90 03 60 70 | E-post: lise-lotte.stavegren@cbre.com