- Tenk langsiktig strategi

Næringsmegler med hjerte for miljø.


Hvor i Oslo er leiemarkedet mest vibrerende for tiden? Hvorfor?

Det er fortsatt sentrum og CBD som trekker en stor del av brukerne på jakt etter bygg av god kvalitet og fremfor alt god tilgjengelighet med offentlig transport. Skøyen har også hatt en veldig positiv utvikling de siste årene. Fokuset kommer til uttrykk i god vekst i leieprisene for disse områdene. 

I hvilke områder får du mest for pengene?

Randsonene langs Ring3, som Lysaker og Helsfyr, har bygg av god kvalitet med utmerket tilgjengelighet for både bil og med offentlig transport. Her er det mulig å oppnå gunstigere leienivå da ledigheten her er høyere enn i de absolutte pressområdene.

Hva slags lokaler er lettest å få tak i nå? Og hvilke lokaler er det vanskeligst å få leid ut?

Vi ser at en del eldre bygg ikke er i stand til å imøtekomme og tilpasse seg dagens leietakeres behov. Ofte er de tekniske forutsetningene ikke til stede for å skape effektive lokaler med høy miljøstandard hvilket kan skape utfordringer for utleien. I tillegg vil mange foretrekke etablerte kontorområder.

 

Tine Borgersen, Advisor | Corporate Services

Hva er den største fallgruven leietakere kan falle i?

En god prosess krever tid og fremfor alt god planlegging. Det er viktig å se på bedriftens langsiktige strategi og vurdere hvordan nye lokaler kan bidra til den ønskede utviklingen for virksomheten. Man bør derfor gjennomgå en grundig behovsanalyse og være ute i god tid!

Hva bør leietakere være opptatt av?

Miljøhensyn er et element som bare blir viktigere og viktigere, men som mange ganger ikke får det fortjente fokus fra leietakerne. Høy miljøstandard medfører lavere kostnader knyttet til energiforbruk og gir bedre tilfredshet hos brukerne. Det er viktig å se på helheten ved vurderingen av et nytt lokale – pris pr m2, felleskostnader samt totale energikostnader.

Hvor fleksibel er utleierne når det gjelder å møte leietakers behov?

Behovene endrer seg hurtigere enn før og en stor del av nye leieforhold starter med tilpasninger. Profesjonelle utleiere er som regel veldig positive til å imøtekomme disse ønskene for å tilrettelegge for et langsiktig samarbeid. 

Er det mange større lokaler på markedet?

 Trenden for ledigheten er synkende og lite blir bygget ut på spek, det gir utslag i beholdningen av ledig areal på kort og mellomlang sikt. Det finnes allikevel interessante muligheter i de viktigste kontorområdene for større brukere.

Kilde: Intervjuet er foretatt av Estate Media, for Estate magasinet Lokaler.

Energimerking av bygg er påbudt, hvilke krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering?

For eksisterende bygg er det viktig at det ut ifra sine tekniske forutsetninger har gjennomgått de nødvendige utbedringene for å oppnå best mulig sertifisering. Generelt for et nybygg burde leietakere stille krav til  minimum energiklasse B eller BREEAM-NOR “very good”.

Hva bør leietaker forvente av en næringsmegler i jakten på nye lokaler?

En god næringsmegler er fremfor alt en god rådgiver og samarbeidspartner. Oppdragsgiver bør kunne forvente inngående kunnskap om markedet, kompetanse og god oppfølging.

Hva er det første du ville gjort hvis ditt firma skulle ut på leiemarkedet?

Først og fremst bør man ha en grundig gjennomgang av behovene og se hvilke valg som vil være strategiske for virksomheten i forhold til område, arealbruk og varighet. Her er det viktig med gode støttespillere.

Hva er ditt favorittområde?

Sentrum er et område med enormt potensiale som fortsatt gjenstår å utvikle, særlig ved rehabilitering av eldre eiendommer. Med prosjektene i Bjørvika, Kvadraturen og rundt sentralstasjonen ser vi at hele byens tyngdepunkt er i ferd med å skifte østover.

Hvilket utleieoppdrag er du mest fornøyd med?

Samarbeidet med elbil produsent Tesla Motors startet i slutten av 2011 da de jaktet på sitt først lokale i Norge. Utviklingen de siste to årene har vært enorm og nå åpnes det nye sentre i Trondheim, Bergen, Stavanger, Drammen og snart et nytt senter i Oslo. Det har vært utrolig spennende å jobbe med en så ung, nyskapende virksomhet som har hatt en enorm utvikling, og hvor rollen som rådgiver og vår value-add kommer særlig til sin rett.