- Vi snakker milliarder og vi snakker mange av dem

Skal vi tro CBRE kan vi forvente oss store ting i transaksjonsmarkedet fremover. 

 - Vi har et ekstremt trykk for tiden. Det er store ting på gang. Vi snakker milliarder og vi snakker mange av dem, sier administrerende direktør i CBRE, John Olof Solberg. 

Kan bli bonanza

Administrerende direktør John O. Solberg.

Administrerende direktør John O. Solberg.

Transaksjonsåret 2014 begynte trådt og det ble per første kvartal rapportert om transaksjoner for rundt 6 milliarder kroner. Per midten av mai har volumet ifølge CBRE steget til 11 milliarder, men det er altså mer i vente, mye mer. 

- Jeg er ikke bekymret for volumene i år, og jeg tror at vi kommer til å se volumer helt opp mot toppnivåene, sier Solberg. 

Når vi snakker om toppnivåer, så var dette i 2012 på 56 milliarder kroner. Solberg tror altså at volumet kan komme til å bli minst like høyt. 

- Dybden i markedet er betydelige. Tar vi med Entra, som kan komme, så kan det bli helt bonanza, sier Solberg. 

Årsaken til at han er så optimistisk er prosesser de for øyeblikket er inne i. De har ifølge ham en rekke både kjøps- og salgsmandater. 

- Jeg kan ikke gå i detalj rundt hva vi jobber med for tiden, men det er mye. I forhold til det vi har sett tidligere år, så er dette en helt annen verden, også når vi snakker for vår egen del. Året ser ut til å bli veldig bra, sier Solberg. 

Ingen skjær i sjøen

Så vidt Solberg kan se, så er det ingen fundamentale skjær i sjøen som kan føre til en grunnstøting for transaksjonsmarkedet.

- Eierne er villige til å selge og de er ikke for grådige. Kjøperne vil kjøpe og bankene er åpne, sier Solberg. 

Han påpeker også, som andre har gjort, at utlendingene er langt mer aktive i markedet enn de har vært tidligere. I første kvartal sto utlendingene ifølge ham for rundt 20 prosent av volumet. 

- Det har vist seg at de prosessene hvor utlendingene er involvert tar lengre tid. Det er alltid noen ekstra utfordringer i forhold til slike transaksjoner, men det er sunt for hele eiendomsmarkedet.

- Vi trenger en oppvåkning i forhold til prosessering. Det gir et mer profesjonalisert og likvid eiendomsmarkedet, og det gjør oss mer attraktive overfor utlendingene. De gjør dem mer komfortable, sier Solberg, som mener at det norske eiendomsmarkedet fremdeles bærer preg av å være umodent. 

- Noen er selvfølgelig bedre enn andre, men det er også noen store huller, og markedet har godt av å profesjonalisere seg ytterligere, sier Solberg. 

Så langt

Klikk på bildet for å komme til Estate Medias hjemmesider.

Klikk på bildet for å komme til Estate Medias hjemmesider.

Av et transaksjonsvolum så langt på 11 milliarder fordeler 35 prosent seg på kontor, 13 prosent på logistikk, 17 på retail og 35 prosent på andre, det vil si tomter, kombinasjonseiendommer og boligutviklingsprosjekter. 

- Kontor er vanligvis større. Det pleier å ligge på mellom 50 og 60 prosent, så foreløpig ligger det segmentet relativt lavt, men det kommer mer, mye mer, sier Solberg.