Fem myter og sannheter om aktivitetsbasert arbeid

Alle endringer er vanskelige, og spesielt utfordrende kan det være å få medarbeidere til å forlate det faste skrivebordet sitt til fordel for en aktivitetsbasert arbeidsstil (ABW, Activity-Based Working). Vi har satt sammen en liste med de fem vanligste mytene om ABW og hvordan man møter dem.

Yieldeffekten av økte renter har begynt å vise seg

Norges eiendomsblogg
Last ned våre siste markedsrapporter, Investment Market Snapshot og Office Market Snapshot, for andre kvartal 2022
Norges eiendomsblogg

Kontorets «gjenoppstandelse» krever nye strategier

Vi spurte beslutningstakere i over 100 selskaper hvordan de ser på kontorets rolle og deres strategier for eiendomsporteføljen fremover. Vi deler nå våre viktigste funn fra EMEA Office Occupier Sentiment Survey.

Disrupsjon i forsyningskjeden skaper nye muligheter for industri- og logistikkeiendom

CBREs rapport "Global Industrial & Logistics Outlook" gir en oppsummering av markedstrender som påvirker investeringsviljen for industri- og logistikkeiendommer. Blant annet ser man konsekvensene av en pågående disrupsjon i forsyningskjeden drevet av produksjonsforstyrrelser, økte fraktkostnader og knapphet på logistikkapasitet.

Blir bærekraft hotellbransjens neste misere?

I kjølvannet av pandemien begynner folk å reise igjen. Det er bra for hotellnæringen. Samtidig går det ut direktiver i privat og offentlig virksomhet om å redusere reiseaktivitet. Og skal vi absolutt reise må vi gjøre det på den miljømessig mest skånsomme måten. Her må hele hotellnæringen stå parat til å kunne dokumentere sin ESG-plan og sitt klimabidrag.

Miljø og fleksibilitet. Dimensjoner eiendommen riktig for fremtidens leietakere

Leietakerne har i en årrekke sett nytten av økt fleksibilitet og vi som leietakerrådgivere har jobbet med dette i lang tid. Hvorfor er ikke leiekontraktene tilpasset dette? Og hvorfor er det så få utleiere som tar kundenes behov for fleksibilitet virkelig på alvor?

Norway Market Outlook

CBREs årlige rapport Norway Real Estate Market Outlook gir et inngående innblikk i utsiktene for eiendomsmarkedet i det kommende året. Vi tar for oss det overordnede økonomiske og politiske bildet, investeringsmarkedet, bærekraft og dypdykker inn i de viktigste sektorene innenfor eiendom.

Eiendomsstrategien må baseres på et nytt beslutningsgrunnlag

I to år har verden levd gjennom en mildt sagt uvanlig periode. Ved å lære av de viktigste aktørene i eiendomsbransjen i verden, ser vi at trendene i markedet kan deles inn i fire hovedområder; talent, beliggenhet, belegg og brukeropplevelse. På bakgrunn av dette har vi funnet åtte sannheter som dagens bedrifter bør basere avgjørelsene sine på.

Få innsikt i hvordan vi kan bistå din virksomhet, uavhengig om du er leietaker, investor eller utleier.

På jakt etter nye lokaler til din virksomhet? Se våre ledige kontorlokaler til leie.

Kom i kontakt med våre ledere og sentrale eksperter innenfor eiendom.

Les våre siste rapporter, analyser og innsikt som påvirker eiendoms- markedet i Norge.