CBRE søker...

Senior Advisor - PROJECT MANAGEMENT

 

Senior Advisor – Project Management (2 stillinger)

Ansvarsområdet vil være å bistå kunder med prosjektledelse i forbindelse med flytting/innflytting, «fit-out», ombygging o.l.

Videre driver stillingen prosjektledelse, programledelse og støtte i forbindelse med flytteprosesser og endringsledelse,. til brukere av næringseiendom - for å sikre at eiendomsstrategien og operasjonell drift koordineres på best mulig måte. Prosjektleders ansvarsområde vil være å ivareta leietakers rolle i prosesser som har med nye lokaler å gjøre. Dette innebærer kvalitetssikring av gårdeiers leveranse opp mot avtalte leveranser og leietakers forventninger, samt tilbakelevering av lokaler og leietakertilpasninger.

Arbeidserfaring:

  • Erfaring fra eiendomsbransjen, forhandlinger eller salg.
  • Videre har kandidater operativ erfaring fra tilsvarende rolle, enten som utførende eller i samarbeid med andre rådgivere og/ eller som anleggs- eller prosjektleder fra entreprenørbransjen. 
  • Det er nødvendig med kompetanse og erfaring fra praktisk bruk av IT.

Utdannelse:

  • Sivilingeniør, byggingeniør eller annen fagperson med teknisk bakgrunn samt administrativ og kommersiell legning. økonomi, juss eller lignende.

Kontakt: Christian Heiberg – christian.heiberg@cbre.com

Søknad sendes til: stillinger@cbre.com