CBRE søker...

Director - PROJECT MANAGEMENT

 

Director – Project Management (2-3 stillinger)

Ansvarsområdet vil være tyngre ombyggings- og nybyggsprosjekter, hvor du kan være byggherrerepresentant og ivareta HMS, kostnadsoppfølging og overlevering til kunde.

De viktigste arbeidsoppgavene vil være:

 • Drive frem prosjekter i samspill med andre, både internt og eksternt.
 • Totalansvar for prosjekter, herunder planlegging, utvikling og gjennomføring av næringsprosjekter.
 • Delta i strategisk bearbeidelse av markedet for å videreutvikle CBREs posisjon som en etterrettelig, langsiktig og foretrukket samarbeidspartner.
 • Budsjettoppfølging for egne prosjekter.
 • Være CBRE sin teknisk faglige rådgiver mot kunder/leietakere.
 • Videreutvikle CBRE sitt nettverk, og samarbeide med beslutningstakere hos:
  • totalentreprenører
  • eiendomsselskaper/ organisasjoner
  • offentlige instanser
  • strategiske samarbeidspartnere
  • investeringsmiljøer
  • leietakere av næringseiendom
 • Sørge for å være oppdatert på relevant lovgivning/kontrakter, tekniske krav og forskrifter.
 • HMS-/KS ansvar i prosjekter.

 

Arbeidserfaring:

 • Over fem års erfaring fra eiendomsbransjen, forhandlinger eller salg.
 • Videre har kandidater solid operativ erfaring fra tilsvarende rolle, enten som utførende eller i samarbeid med andre rådgivere og/eller som anleggs- eller prosjektleder fra entreprenørbransjen. 
 • Det er nødvendig med kompetanse og erfaring fra praktisk bruk av IT.

Utdannelse:

 • Sivilingeniør eller byggingeniør, samt administrativ og kommersiell legning.

Vi tilbyr: 

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Internasjonalt arbeidsmiljø
 • Stor kunnskapsbase internt
 • Arbeid med store, komplekse og internasjonale bedrifter
 • Nye og fine lokaler sentralt på Aker Brygge

Kontakt: Bård Bakkejord – baard.bakkejord@cbre.com / Einar Schiefloe - einar.schiefloe@cbre.com 

Søknad sendes til: stillinger@cbre.com