banner landing.JPG

CBRE er verdens største rådgivningsselskap innen næringseiendom. Vi er 75.000 ansatte, fordelt på 450 kontorer i over 70 land med over 80 prosent av Fortune 500-selskapene som våre kunder. CBRE leder dessuten bransjen inn i fremtidengjennom en betydelig satsing på teknologi.

Lokalt i Norge er vi 60 ansatte, som blant annet rådgir landets største, globale «blue chip»-selskaper. Vi hjelper Norges største bedrifter ut i verden, og bringer noen av verdens største bedrifter inn til nye kontorer i Norge. CBRE vokser raskt i Norge og trenger de beste innen flere virksomhetsområder.

For spørsmål, kontakt Einar Schiefloe, på tlf. 90037295 eller einar.schiefloe@cbre.com.

Søknad sendes til: stillinger@cbre.com  - Søknadsfrist er 5. november 2017

Klikk på stillingsannonsene under for mer utdypende informasjon:


RÅDGIVNING

 

CBRE bistår globale og lokale virksomheter i forbindelse med deres leieforhold. Til dette søker vi: 

DIRECTOR -                            TENANT REPRESENTATION

Ansvarsområdet vil være deltakelse i eksisterende prosjekter innen leietakerrådgivning, innsalg mot nye kunder, gjennomføre behovskartlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, utarbeide forhandlingsstrategi og gjennomføre forhandlinger. 

 

SENIOR ADVISOR -                 TENANT REPRESENTATION

Ansvarsområdet vil være prosjektdeltaker, i tillegg til å lede egne prosjekter. Fokus vil være behovskartlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, utarbeide forhandlingsstrategier samt gjennomføre forhandlinger. 


PROJECT MANAGEMENT

 

For å bistå både eksisterende og nye kunder ønsker vi å øke vår kapasitet og kompetansebase innenfor alle disipliner av prosjektledelse: 

SENIOR ADVISOR –
PROJECT MANAGEMENT
(2 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være å bistå kunder med prosjektledelse i forbindelse med flytting/inn- flytting, «fit-out», ombygging og lignende. 

 

DIRECTOR – PROJECT MANAGEMENT (2-3 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være tyngre ombyggings- og nybyggprosjekt, i rollen som byggherre- representant og ivareta HMS, kostnadsoppfølging og overlevering til kunde. 


WORKPLACE STRATEGY

 

Vil du være del av Europas ledende miljø innen utvikling av fremtidens arbeidsplass, og søker derfor etter: 

CONCEPT DESIGNER/
SENIOR INTERIOR ARCHITECT

Ansvarsområdet vil være å støtte ”workplace strategy”-prosjekt med konseptuelle fremstillinger av løsningsforslag, både relatert til areal (rom-program) og teknologiske løsninger. Stillingen har en sentral rolle i utarbeidelse og konkretisering av valgt løsning. 

DIRECTOR - WORKPLACE STRATEGY 

Ansvarsområdet vil være å lede ”workplace strategy”-prosjekt for våre kunder, med særskilt fokus på endringsledelse, samt bruk av ny teknologi i forbindelse med innføring av nye arbeidsplasskonsepter. 

 

ANALYST/ADVISOR –
WORKPLACE STRATEGY

Ansvarsområdet vil være å gjennomføre arbeids- plasskartlegging samt analysere innhentet data, for bruk i etablering av arbeidsplasstrategier. I tillegg, få ansvar for å utvikle digitale verktøy som benyttes i forbindelse med  ”workplace strategy”-prosjekt. 

 

 

REAL ESTATE CONSULTING

 

Til vårt internasjonale rådgivende eiendomsteam søker vi: 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR (ANALYSIS) – REAL ESTATE CONSULTING

Ansvarsområdet vil være rådgivning og kvantitativ analyse for noen av Norges største leietakere, porteføljestrategi, forvaltning, vurdering av operasjonelle modeller, samt digitalisering innen eiendom. 

 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR –    REAL ESTATE CONSULTING

Ansvarsområdet vil være finansiell analyse i utarbeidelse av eiendomsstrategier (nasjonalt og internasjonalt), utvikling av business case for kunder, og kontinuerlig rådgivning på finans/ økonomi til globale selskap innenfor eiendom.  


CAPITAL MARKETS

 

CBRE er global markedsleder innen tradisjonelle tjenester til investorer og eiendomsbesittere. Til vårt norske team søker vi etter: 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR/ SENIOR DIRECTOR – LEASING
(5 STILLINGER)

Utleie er en viktig tjeneste som CBRE tilbyr til sine kunder. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som kan, og ønsker å, jobbe for den globale markedslederen, og ser mulighetene ved å jobbe i et større internasjonalt system. 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR/ SENIOR DIRECTOR – CAPITAL MARKETS (3 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være regulert kjøp/salg av eiendom, sale-and leaseback og/eller buy-side rådgivning. 

 

ANALYST – VALUATION/CAPITAL MARKETS

Ansvarsområdet vil være analyser og verdivurderinger, både for nasjonale og internasjonale kunder. 

 

 

MARKETING

 

For å styrke vår markedsføringskompetanse innen både tradisjonelle og nye teknologiske plattformer, søker vi: 

SENIOR ADVISOR -
DIGITAL MARKETING

Med ansvar for aktiviteter innenfor markedsføring og PR/sosiale medier. Vi trenger noen med solid digital kompetanse, som forstår markedsføring og kommersielle prosesser, og er innovativ og oppdatert på nye trender og løsninger.