image001 (2).png

CBRE er verdens største rådgivningsselskap innen næringseiendom. Vi er 75.000 ansatte, fordelt på 450 kontorer i over 70 land med over 80 prosent av Fortune 500-selskapene som våre kunder. CBRE leder dessuten bransjen inn i fremtiden gjennom en betydelig satsing på teknologi.


Lokalt i Norge er vi 60 ansatte, som blant annet rådgir landets største, globale «blue chip»-selskaper. Vi hjelper Norges største bedrifter ut i verden, og bringer noen av verdens største bedrifter inn til nye kontorer i Norge. CBRE vokser raskt i Norge og trenger de beste innen flere virksomhetsområder.

For spørsmål, kontakt Einar Schiefloe, på tlf. 90037295 eller einar.schiefloe@cbre.com.

Søknad sendes til: stillinger@cbre.com  - Søknadsfrist er 5. november 2017

Klikk på stillingsannonsene under for mer utdypende informasjon om den enkelte stillingen:


RÅDGIVNING

CBRE bistår globale og lokale virksomheter i forbindelse med deres leieforhold. Til dette søker vi: 

DIRECTOR -                            TENANT REPRESENTATION

Ansvarsområdet vil være deltakelse i eksisterende prosjekter innen leietakerrådgivning, innsalg mot nye kunder, gjennomføre behovskartlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, utarbeide forhandlingsstrategi og gjennomføre forhandlinger. 

 

SENIOR ADVISOR -                 TENANT REPRESENTATION

Ansvarsområdet vil være prosjektdeltaker, i tillegg til å lede egne prosjekter. Fokus vil være behovskartlegging, utarbeide kravspesifikasjoner, utarbeide forhandlingsstrategier samt gjennomføre forhandlinger. 


PROJECT MANAGEMENT

For å bistå både eksisterende og nye kunder ønsker vi å øke vår kapasitet og kompetansebase innenfor alle disipliner av prosjektledelse: 

SENIOR ADVISOR –
PROJECT MANAGEMENT
(2 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være å bistå kunder med prosjektledelse i forbindelse med flytting/inn- flytting, «fit-out», ombygging og lignende. 

 

DIRECTOR – PROJECT MANAGEMENT (2-3 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være tyngre ombyggings- og nybyggprosjekt, i rollen som byggherre- representant og ivareta HMS, kostnadsoppfølging og overlevering til kunde. 


WORKPLACE STRATEGY

Vil du være en del av Europas ledende miljø innen utvikling av fremtidens arbeidsplass? Vi styrker vårt Workplace Strategy team i Norge og søker derfor etter: 

CONCEPT DESIGNER/
SENIOR INTERIOR ARCHITECT

Ansvarsområdet vil være å støtte ”workplace strategy”-prosjekt med konseptuelle fremstillinger av løsningsforslag, både relatert til areal (rom-program) og teknologiske løsninger. Stillingen har en sentral rolle i utarbeidelse og konkretisering av valgt løsning. 

DIRECTOR - WORKPLACE STRATEGY 

Ansvarsområdet vil være å lede ”workplace strategy”-prosjekt for våre kunder, med særskilt fokus på endringsledelse, samt bruk av ny teknologi i forbindelse med innføring av nye arbeidsplasskonsepter. 

 

ANALYST –
WORKPLACE STRATEGY

Ansvarsområdet vil være å gjennomføre arbeids- plasskartlegging samt analysere innhentet data, for bruk i etablering av arbeidsplasstrategier. I tillegg, få ansvar for å utvikle digitale verktøy som benyttes i forbindelse med  ”workplace strategy”-prosjekt. 

 

 

REAL ESTATE CONSULTING

Til vårt internasjonale rådgivende eiendomsteam søker vi: 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR (ANALYSIS) – REAL ESTATE CONSULTING

Ansvarsområdet vil være rådgivning og kvantitativ analyse for noen av Norges største leietakere, porteføljestrategi, forvaltning, vurdering av operasjonelle modeller, samt digitalisering innen eiendom. 

 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR –    REAL ESTATE CONSULTING

Ansvarsområdet vil være finansiell analyse i utarbeidelse av eiendomsstrategier (nasjonalt og internasjonalt), utvikling av business case for kunder, og kontinuerlig rådgivning på finans/ økonomi til globale selskap innenfor eiendom.  


LEASING

CBRE vokser kraftig innen utleie og søker derfor etter:

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR/ SENIOR DIRECTOR – LEASING
(5 STILLINGER)

Utleie er en viktig tjeneste som CBRE tilbyr til sine kunder. Vi ønsker å komme i kontakt med personer som ønsker å jobbe for den globale markedslederen, og ser mulighetene ved å jobbe i et større internasjonalt system. 

 

 

CAPITAL MARKETS

CBRE er global markedsleder innen tradisjonelle tjenester til investorer og eiendomsbesittere. Til vårt norske team søker vi etter: 

ANALYST – VALUATION/CAPITAL MARKETS

Ansvarsområdet vil være analyser og verdivurderinger, både for nasjonale og internasjonale kunder. 

 

SENIOR ADVISOR/DIRECTOR/ SENIOR DIRECTOR – CAPITAL MARKETS (3 STILLINGER)

Ansvarsområdet vil være regulert kjøp/salg av eiendom, sale-and leaseback og/eller buy-side rådgivning. 

 


MARKETING

For å styrke vår markedsføringskompetanse innen både tradisjonelle og nye teknologiske plattformer, søker vi: 

SENIOR ADVISOR -
DIGITAL MARKETING

Med ansvar for aktiviteter innenfor markedsføring og PR/sosiale medier. Vi trenger noen med solid digital kompetanse, som forstår markedsføring og kommersielle prosesser, og er innovativ og oppdatert på nye trender og løsninger.