CBRE kjøper Atrium AS

 

Det planlagte oppkjøpet styrker CBRE sin plattform i Norden og markerer et veiskille i den norske eiendomsindustrien.  

London/Oslo 30 Mars 2016 – CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) har idag annonsert at det er inngått avtale om å kjøpe den norske partneren Atrium AS. Kjøpet er viktig for å etablere en helhetlig nordisk plattform. Etableringen er et svar på en konkret økende etterspørsel etter tjenester fra kunder som har et nordisk eller mer globalt nedslagsfelt.

 CBRE er den første globale aktøren som tar eierskap til egen virksomhet i Norge.

 Kjøpet vil representere en markant styrking av CBREs tilbud i det norske og nordiske eiendomsmarkedet. Kjøpet vil åpne for synergier i relasjon til CBREs Corporate Outsourcing enhet (GWS). Et av tilbudene som blir styrket er tjenesteleveranser til brukeresiden i eiendomsmarkedet, særlig støtten til store virksomheter med flere lokasjoner i Norge og/eller utlandet, hvor Atrium har en markedsledende posisjon. Kjøpet er videre motivert av Norges sterke økonomi og underliggende makroøkonomiske drivere. I tillegg kommer det faktum at aktiviteten i det norske eiendomsmarkedet har vært markant økende de senere år, ikke minst i 2015 hvor det norske transaksjonsvolumet var størst i Norden.

 Atrium ble stiftet i 1993 og inngikk partnerskap med CBRE i 2000. I dag ledes selskapet av administrerende direktør John O. Solberg, som siden 2010 har gjennomført en vellykket snuoperasjon med etterfølgende markant vekst i både omsetning og resultat. Atrium leverer en kombinasjon av rådgivnings- og konsultative tjenester, forvaltningstjenester, verdivurdering og analyse, samt meglingstjenester til både eiere, investorer og brukere (leietakere) av eiendom. Atrium og CBRE har hatt et tett og godt operasjonelt samarbeid gjennom alle år. Den internasjonale forankringen har gitt muligheter til å betjene ledende norske virksomheter som har hatt både lokale og globale behov knyttet til sine eiendomsposisjoner. Samarbeidet har særlig vist resultater gjennom en serie salgs- og investeringsmandater. Et godt eksempel på dette var gjennomføringen av en av de største enkeltbyggtransaksjoner i Europa i 2015 – salget av Statoil HQ på over 100.000 m2 i Stavanger.

Martin Samworth, CEO, EMEA, CBRE:

 “Dette kjøpet vil konsolidere vår tilstedeværelse i en viktig region hvor både investorer og store virksomheter har et økende aktivitetsnivå. Atrium har på sine kjerneområder en eksepsjonell kapasitet, posisjon og kundebase, og dette kjøpet vil muliggjøre utviklingen av vårt tjenestetilbud ytterligere som et svar på økende etterspørsel fra våre kunder. Vi har hatt et ekstremt nært og godt samarbeid med Atrium og ser frem til å ekspandere vår norske og nordiske virksomhet sammen i tiden fremover.”

 

John O. Solberg, administrerende direktør, Atrium AS:

“Vi har hatt gleden av et langvarig og fremgangsrikt samarbeid med CBRE. Jeg er stolt og glad for at vår virksomhet har vært utvist tillit fra og nå blir kjøpt opp av den globale markedslederen. Vi vil fremover bli i stand til å utvikle virksomheten videre basert på full tilgang til CBRE sin formidable kapasitet. Vi har lykkes godt med å implementere CBRE sin plattform på de områder vi har prioritert de seneste årene. Vi vil fremover ta nye posisjoner og sakte men sikkert sørge for at den posisjon og kapasitet CBRE har globalt også vil tilflyte nåværende og nye norske kunder.” 

Kjøpet er betinget av formell godkjenning fra Finanstilsynet, og forventes gjennomført i løpet av april måned.