Hva gjør vi?

CBRE Global Corporate Services tilbyr et komplett sett med tjenester til brukere av næringseiendommer både i Norge og i resten av verden. Våre kunders behov for tjenester dekkes av en Account Executive har et stort nettverk av tjeneste- og sektoreksperter i ryggen. Vår omfattende erfaring gjør det mulig å maksimere verdien fra våre kunders eiendomsportefølje, og samtidig sikre  at vår aktivitet støtter opp om våre kunders forretningsstrategi.

Hva tilfører vi av verdi?

  • Du oppnår en smartere bruk av din portefølje, som samtidig er i linje med din forretningsstrategi, fordi dine rådgivere er de mest erfarne og kompetente i bransjen.
  • Du kan stole på en høy grad av service og rapportering på tvers av landegrenser, fordi dine rådgivere lever etter et sett av utprøvde prinsipper.
  • Din portefølje vil yte bedre enn dine konkurrenter, fordi vi har tilgang til unike typer teknologier og verktøy.
  • Du er sikker på at vi stadig vil bli bedre, fordi du er enig i hvordan vår ytelse skal måles og vurderes.

Våre tjenester

Asset Strategies

Vi tilbyr rådgivnings- og transaksjonstjenester til privat og offentlig sektor for alle typer eiendom. Våre rådgivere bistår våre kunder med råd om hvordan de kan bruke verdien av sine eiendommer for å nå sine strategiske mål - ofte gjennom salgsprosesser. Vi forstår hvordan forretningsstrategi, skattemessige og regnskapsmessige forhold og eiendom henger sammen og er i stand til å sette disse disiplinene i en sammenheng for våre kunder.

Prosjektledelse

Vi leverer prosjektledelse, programledelse, støtte i forbindelse med flytteprosesser og endringsledelse til brukere av næringseiendom for å sikre at eiendomsstrategien og operasjonell facility management koordineres på best mulig måte.

Porteføljeforvaltning

Vi tilbyr tjenester for  eiendomsadministrasjon og -forvaltning. Porteføljeforvaltning innebærer at vi registrerer eiendoms- og kontraktsdata, overvåker samt følger opp alle kontrakter, sørger for inn- og utbetaling av leie, og utfører kostnadskontroller for å sikre bedre ytelse, lavere risiko og økt verdi.

Complex and Emerging Markets

Vi tilbyr integrerte eiendomstjenester i alle vekstmarkeder i verden og bistår våre kunder med å navigere de risiki og kompleksiteter det innebærer å være tilstede i disse markedene.

Transaksjonsstøtte

Vi bistår våre kunder ved nasjonale og internasjonale eiendomstransaksjoner gjennom effektiv bruk av CBREs unike markedsinnsikt og leveranseevne.

Strategisk rådgivning

Vi tilbyr våre kunder strategisk rådgivning  for å sikre samsvar mellom deres overordnede strategi og deres eiendomsstrategi for å sikre maksimum verdi av deres eiendomsportefølje.

Arbeidsplassdesign

Vi sikrer at fysisk utforming av næringseiendom støtter opp under forretningsstrategi, virksomhetskultur, teknologi og arbeidsmønster. Dette bidrar til bedre ytelse, reduserte kostnader og et bedre arbeidsmiljø