Facility Management

 

Vår Integrated Facility Management virksomhet

CBRE Global Workplace Solutions er ledende innenfor integrert facility management i Norden. Vi administrerer og vedlikeholder store og komplekse bygninger, sikrer optimalt energiforbruk og skaper grønne løsninger. Hver eneste dag arbeider våre 60 dedikerte medarbeidere i Norge med å drifte og fornye arbeidsplasser. Mange av verdens største virksomheter har utvist oss tillit som deres IFM outsourcingspartner – noen i mer enn 25 år. Hvorfor? Fordi vi arbeider i deres beste interesser, som en integrert, strategisk partner.

 

Vi tilbyr

Et transparent kostnadsbilde, driftssikkerhet og redusert risiko innenfor alle aspekter av IFM, herunder bl.a.:
•    Facility management og bygningsvedlikehold
•    En komplett meny av tjenester, herunder teknisk vedlikehold, resepsjonstjenester, catering, renhold,          post, sikkerhet, skadedyrkontroll og utendørs vedlikehold mm.
•    Critical Environment Services – herunder datasentre og kontrollerte produksjonsmiljøer
•    Store og små prosjekter
•    Innkjøpsavtaler med de beste leverandører
•    Energiledelse
•    HSEQ ledelse og robust kvalitetsstyring