Rapport

Norway Real Estate Market Outlook 2023

februar 9, 2023

Av Lars Haugen

norway-outlook-2023-hero

Det norske investeringsmarkedet for næringseiendom opplevde to ulike halvår i 2022. Den første halvdelen hadde et investeringsvolum tett opp mot rekordåret 2021, men markedsaktiviteten falt i andre halvdel av 2022 på bakgrunn av stigende renter og økt inflasjon.

Den norske økonomien viste seg motstandsdyktig etter økt usikkerhet preget 2022, og BNP overrasket positivt. Fallende energipriser har redusert inflasjonsutsiktene, men svake tall fra SSBs konjunkturbarometer og Norges Banks regionale nettverk sammen med rekordlav forbrukertillit peker mot en utfordrende start på 2023. Husholdningsøkonomien er under press fra økte renter og inflasjon.

Investeringsaktiviteten forventes å fortsette på et lavt nivå i starten av 2023, men trenden kan snu mot sommeren da prisforventningene forventes å stabilisere seg. Dette underbygges av at investorer melder om økende aktivitet på starten av det nye året. Finansieringstilgjengelighet og -kostnad vil være avgjørende for aktiviteten. Vi forventer at interessen fra internasjonale investorer vil øke på bakgrunn av fallende NOK hedging-kostnader.


Områder som dekkes i rapporten:

Økonomi
Investeringer
Bærekraft
Segment: Kontor
Segment: Handel
Segment: Industri&Logistikk
Segment: Bolig
Segment: Hotell

Last ned rapporten