Leietakerrådgivning

Oslo og Akershus

Vi hjelper organsisasjonen din med å finne de optimale lokalene basert på lokal markedskunnskap, kundens behov og fremtidens løsninger. CBRE har hjulpet mange av verdens største selskaper og leietakere med å finne de beste løsningene og lokalene for deres virksomheter.

 

  •  Nærmer leiekontrakten seg utløp?
  •  Er lokalene for store eller for små?
  •  Har virksomheten behov for andre og mer hensiktsmessige kontorløsninger?
  •  Har dere en opsjon på ny leieperiode, og trenger råd for å vurdere denne muligheten?

Vårt leietakerteam  hjelper virksomheten med disse og mange andre problemstillinger knyttet til leieforhold. Med oss som samarbeidspartner blir prosessen tydelig, effektiv og målrettet. 

Vi er din representant i et marked som  inneholder et stort antall muligheter, og det skal være nyttig  å ha med seg en faglig sterk veileder. Som din rådgiver og megler bruker vi den konkurransen som er i markedet til å gi deg de beste vilkårene. Med oss som din samarbeidspartner oppnår du trygghet på at du kjenner alle alternativene i markedet og kan identifisere den løsningen som er best for din virksomhet. Samtidig sparer du verdifull tid som så frigjøres til bedriftens kjernevirksomhet.

I et typisk prosjekt utformer vi først en fremdriftsplan med en tydelig ansvarfordeling. Deretter sørger vi for  at alle dine behov og krav kartlegges, og dokumenteres i en kravspesifikasjon. Når behovene er kjent, kartlegger vi alle muligheter i markedet – slik at du kjenner dine alternativer. Når tilbud er innhentet, utarbeider vi økonomiske analyser og alt annet du trenger av grunnlag for å kunne ta en god beslutning. Dette gjelder om du velger å inngå leieavtale på nye lokaler, reforhandle din eksisterende avtale eller om du vil vurdere andre løsninger


Ønsker du mer informasjon? Fyll ut skjema under:

Navn *
Navn
Ønsker du mer informasjon fra oss?

Ta kontakt for ytterligere informasjon

Christian Heiberg
Mobil: 99 29 85 74
E-post: christian.heiberg@cbre.com


Eiendom Teknologi Sensor Kunstig intelligens

Eiendom og Teknologi

CBRE tilbyr en rekke digitale løsninger for leietakere innen blant annet arealoptimalisering, porteføljeforvaltning og drift.