Office MarketView Snapshot

Q1 2020

Investeringsaktiviteter knyttet til kontoreiendom stoppet opp i første kvartal, i takt med at den pågående koronakrisen har medført stans i en rekke transaksjonsprosesser. Utleieaktiviteten har vært overraskende god, situasjonen tatt i betraktning, men vi ser tegn på leieprisfall og at dette sannsynligvis vil fortsette i de kommende kvartaler.

Investment Market Snapshot

Q1 2020

På tross av den pågående koronakrisen har det norske investeringsmarkedet for næringseiendom vist solid vekst i første kvartal 2020. Veksten var imidlertid i sin helhet drevet av M&A-aktivitet, og vi forventer at markedet vil vise tydeligere konsekvenser av koronapandemien i kommende kvartaler.

Norway Property Investment Yield

Q1 2020

Siste data samlet på en side.

Norway MarketFlash

Norge etter Covid-19

CBREs siste analyse viser at det norske næringseiendomsmarkedet vil oppleve en betydelig smell som følge av Covid-19. Imidlertid ser det ut til at spesielt Oslos kontormarked vil komme greit ut av det relativt sett i forhold til andre større europeiske byer de kommende årene.
Få informasjon om analyser, rapporter og arrangementer.
Ja, jeg vil abonnere