Eiendom og humankapital

EMEA Occupier Survey 2019

Virksomheter må ha en eiendomsstrategi som tar hensyn til både kompetanse, fleksible kontorløsninger og serviceytelser.

4 fokusområder

(1) Innkjøp og "fit-out". (2) Fleksible arealer. (3) Brukeropplevelse. (4) Teknologi.

Les høydepunktene fra undersøkelsen (innhold på engelsk)

Siste trender

Registrer deg og få 2020-rapporten når den lanseres.

Abonner på våre markedsrapporter og nyhetsbrev

Kampen om talentene gjør at virksomheter må tenke nytt om sin eiendomsstrategi. For leietakere så vel som utleiere betyr dette nye krav til fleksibilitet, brukervennlighet, servicenivå og bruk av teknologi.
EMEA Occupier Survey


4 fokusområder


Undersøkelsen identifiserer fire sentrale og gjensidig avhengige drivere for hvordan virksomheter bruker eiendom som en del av å påvirke og forbedre deres attraktivitet som arbeidsgiver: (1) Innkjøp og "fit-out"-strategi, (2) fleksibilitet i areal, (3) brukeropplevelse og (4) teknologi.


OccupierSurvey_infografikk_4trender


Kampen om kvalifisert arbeidskraft påvirker eiendomsstrategien


Virksomheter over store deler av Europa anser knapphet på kvalifisert arbeidskraft som en av de strategisk viktigste utfordringene i tiden fremover. Andelen som har humankapital som et fokusområde har doblet seg i løpet av ett år. Medarbeidertilfredshet og kampen om å beholde og videreutvikle dyktige medarbeidere er trukket frem som to av de viktigste driverne i virksomheters eiendomsstrategi. Hele 68 % ser på medarbeidertilfredshet som en hovedkomponent i deres eiendomsstrategi.

Fleksibilitet, teknologi og brukeropplevelse


Det blir viktigere å skape et miljø som tiltrekker medarbeidere, det være seg kontorlokalenes form og funksjon, alternative lokasjoner, merverdier i form av tilleggstjenester og servicefunksjoner, samt integrert teknologi.  To tredjedeler sier at det vil påvirke deres valg av eiendom dersom utleier kan tilby løsninger som øker brukeropplevelsen, og tilnærmet samme prosentandel vil være parat til å betale opp mot 10 % ekstra for det.


LAST NED RAPPORTEN