Vi ønsker å dele vår innsikt om eiendomsmarkedet med våre kunder, slik at du kan ta best mulig og velbegrunnede beslutninger. Vi baserer vår rådgivning på analyser, rapporter og undersøkelser – fra både det lokale og globale eiendomsmarkedet. 

CBRE Research består av erfarne analytikere som gjennomfører analyser av eiendomsmarkedet, økonometriske prognoser og strategier for privat og offentlig sektor.


ERIX


CBRE Research har spesialutviklet applikasjonen ERIX som registrerer aggregerte og sammenlignbare markedsdata for mer enn 200 byer verden over. Verktøyet kan fremstille markedsrapporter for enkeltbyer eller foreta sammenlignende analyser, og samler enkelt og effektivt lokale data fra mange markeder i én global database. Det gjør det mulig å foreta internasjonale sammenligninger og analyser, og kan benyttes sammen med lokalkunnskap og lokale data i ett og samme system.

Økonometriske prognoser


Vi kombinerer våre metoder for modellering og prognoser med våre analytikeres lokalekspertise. Vår analyseplattform gjør oss i stand til å gi velkvalifiserte råd, innsiktsfulle beslutninger og derigjennom bedre resultater for våre kunder. CBREs prognoseplattform, Outlook, gir en enhetlig metode for å kunne forutse en rekke sentrale markedsvariabler. 
 

 

Global Research Gateway


Global Research Gateway er vår globale informasjonsportal hvor vi deler CBREs innsikt og analyse i én enkelt plattform. Her får du enkelt tilgang til ferskeste analyser, markedsundersøkelser, samt innsikt og rapporter.