CBREs årlige Real Estate Market Outlook rapport tar en grundig gjennomgang av markedsutsiktene for eiendomsbransjen i det kommende året.

Norsk økonomi har tatt seg kraftig opp, og fastlands-BNP har steget forbi pre-pandemiske nivåer. Trenden ventes å fortsette i 2022. Fastlands-BNP forventes å vokse med 4,2 % drevet av sterke forbrukstrender og positiv næringsutvikling.

Investeringsmarkedet hadde en årsvekst på 38 % i 2021, som ga et rekordhøyt investeringsvolum på 160,6 milliarder kroner. Kontormarkedet var den dominerende sektoren med 43,1 % av det totale volumet. Vi forventer at investeringsvolumet vil normalisere seg i 2022, men holde seg over 2019-nivå. Vekst i etterspørsel fra leietakere vil bidra til moderat økning i utleieaktivitet og leiepriser det kommende året. Vi forventer at kontorledigheten vil fortsette noe ned i 2022.

Fokus på bærekraft og samfunnsansvar (ESG) forventes å fortsette og øke i 2022, hvor både investorer og leietakere vil forberede seg på økte reguleringer og lavere klimaavtrykk. Dette vil ha en betydelig påvirkning for valg av eiendom.

LAST NED RAPPORTEN


Interessert i det nordiske markedet?

Besøk vår nordiske blog for enkelt tilgang til rapportene for Danmark, Sverige og Finland.

Last ned for Norden

Abonner på våre kvartalsvise markedsrapporter (engelsk)
Ja, jeg vil abonnere