Hovedtrender

ØKONOMI OG POLITIKK
Svake markedsforhold for internasjonal handel påvirker den økonomiske veksten i Europa, men den norske økonomien fortsetter å prestere bra, spesielt drevet av kapitalinvesteringer i olje- og gassnæringen. Den største risikoen for Norge og Europa er en eskalering i spenningen rundt handelsavtaler mellom USA og EU, som kan bidra til ytterligere fall i etterspørselen for europeiske eksportvarer og -tjenester. På tross av dette fortsetter det norske arbeidsmarkedet å være solid og levere økt lønnsvekst, som gir sterkere støtte for økt etterspørsel fra husholdningene.

INVESTERINGSMARKEDET
Lempende pengepolitikk hos de store sentralbankene styrker forventningen vår om at Norges Bank er ferdig med renteøkningene for denne gang og at norske renter vil holde seg lave i overskuelig fremtid. Prime yields har praktisk talt nådd en bunn, selv om vi ser potensial for noe ytterligere yieldkompresjon for de aller beste eiendommene i enkelte sektorer. Investorene vekter eiendom stadig tyngre i porteføljene sine, noe som bidrar til å opprettholde sterk investeringsetterspørsel. Vi venter at også 2020 blir et sterkt investeringsår i det norske markedet.

BÆREKRAFT
Bygging og drift av eiendom bidrar med omlag 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Vi venter at leietakere fremover vil fokusere mer på bærekraft og innføre strengere bærekraftsmål både på organisasjonsnivå, porteføljenivå og for enkelteiendommer. Investorer, utbyggere, operatører og rådgivere har sammen med leietakerne en rolle å spille i denne overgangen.

KONTOR
Veksten i antall kontorarbeidsplasser i Oslo vil fortsette den gode trenden i 2020. Dette vil bidra til å opprettholde høy aktivitet i leiemarkedet, spesielt i CBD, sentrum og det mest sentrumsnære områdene. Tilbudssiden begynner endelig å løsne, noe som vil føre til moderat økning i kontorledighet ettersom flere prosjekter ferdigstilling. Samtidig er det betydelige forskjeller mellom områdene, og disse forskjellene vil om noe bare fortsette å øke. Se opp for at leietakere kommer til å ta en mer aktivistisk tilnærming til porteføljene deres, med økt fokus på «beholde-reposisjonere-avhende»-beslutninger.

HANDEL OG LOGISTIKK
Både handel og logistikk vil fortsette å støttes av stabil, men bremsende, økonomisk vekst i Norge. Innen handel er det spesielt opplevelsesbaserte tilbud som vil tiltrekke seg forbrukernes økte kjøpekraft, mens de tradisjonelle mote- og skobutikkene vil fortsette å slite i konkurransen med netthandel. Samtidig vil logistikknæringen fortsette å nyte godt av den økte netthandelen blant nordmenn.

BOLIG
Økningen i mengden kapital på vei inn i boligmarkedet i Europa de seneste årene har vært betydelig, og vil fortsettes å øke i 2020 og fremover. Dette reflekterer økt urbanisering og demografiske trender, med forventning om at to tredeler av verdens befolkning vil bo i byer innen 2050, ifølge FN. Selv om leiemarkedet for bolig i Norge er umodent fra ståstedet til profesjonelle investorer, er dette ventet å utvikle seg hurtig de kommende årene, og de som ønsker å investere i denne sektoren må sannsynligvis ta litt lærdom fra mer etablerte markeder i andre land.

HOTELL
Hotellmarkedet i Norge domineres av de store, regionale merkevarene som signerer lange leieavtaler og har nasjonale nettverk av hoteller. Forretningsreisende med konsernavtaler fortsetter å være den største drivkraften for resultatene og veksten i det norske hotellmarkedet. I 2020-2021 vil vi se flere «white-label»-operatører åpne hoteller i flere store byer, noe som vil bidra til økt diversifisering og konkurranse.


Last ned rapporten


Rapporter for Norden

Outlook Denmark

2020

CBREs årlige rapport Denmark Real Estate Market Outlook gir et inngående innblikk i utsiktene for eiendomsmarkedet i Danmark det kommende året.

Sweden Outlook

2020

CBREs årlige rapport SwedenReal Estate Market Outlook gir et inngående innblikk i utsiktene for eiendomsmarkedet i Sverige det kommende året.

Outlook Finland

2020

CBREs årlige rapport Finland Real Estate Market Outlook gir et inngående innblikk i utsiktene for eiendomsmarkedet i Finland det kommende året.

EMEA Outlook

2020

CBREs årlige EMEA Real Estate Market Outlook tar en grundig gjennomgang av markedsutsiktene for det kommende året med et bredere regionsperspektiv.
Få informasjon om analyser, rapporter og arrangementer.
Ja, jeg vil abonnere