• Filtrer etter
Risikopremiene til værs

Risikopremiene til værs

Koronasmellen i norsk økonomi gir dramatiske konsekvenser for eiendomsmarkedet, men også gode muligheter for de investorene som klarer å gjennomføre transaksjoner.
Koronaviruset og nordisk turisme og detaljhandel

Koronaviruset og nordisk turisme og detaljhandel

Detaljhandel og turisme er uten tvil to av de hardest rammede segmentene i eiendomsmarkedet, og effekten av fallende tall i reise- og turistnøringen merkes tydelig.
Er bolig fremtidens viktigste eiendomssektor?

Er bolig fremtidens viktigste eiendomssektor?

Kontor og handel har lenge vært de viktigste sektorene for eiendomsinvestorer. Verden er imidlertid i endring, og i fremtiden kan det bli boligmarkedet som overtar hovedfokuset.
Koronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

Koronakrise og markedsturbulens – hva gjør det med eiendom?

Den pågående koronaviruskrisen og smellen i oljemarkedet skaper kaos på børsen. For det norske eiendomsmarkedet er det fortsatt usikkert hvordan dette vil slå ut, og det er helt avhengig av hvor langvarig situasjonen blir.
Stadig sterkere etterspørsel blant investorene

Stadig sterkere etterspørsel blant investorene

Selv om det nærmer seg tolv år siden siste ordentlige smell, er det fortsatt lite som tyder på at investeringsmarkedet for eiendom går tøffere tider i vente. 2020 ser ut til å bli atter et sterkt år, drevet av investorenes nær umettelige appetitt for eiendom.
Kostbar eiendomsstrategi

Kostbar eiendomsstrategi

For mange virksomheter er kontorleie den største utgiftsposten etter lønnsutgifter. Likevel har mange virksomheter ikke tilstrekkelig fokus på å utforme en fremtidsrettet, brukerorientert og fleksibel eiendomsstrategi.
Eiendomsinvestorer retter blikket mot lager- og logistikkeiendom

Eiendomsinvestorer retter blikket mot lager- og logistikkeiendom

Lager og logistikk i vinden som aldri før
Co-working et eiendomsprodukt

Co-working et eiendomsprodukt

Den nye måten å levere kontorarealer på eller er ikke bærekraftig på grunn av coworking-operatørenes forretningsmodell?
MIPIM2019

MIPIM2019

Fortsatt nordisk og norsk investeringsinteresse, økt teknologifokus og det grønne skiftet er tre av temaene vi har tatt med oss tilbake fra Cannes
Leiekontrakter - Risikosport eller konkurransefortrinn

Leiekontrakter - Risikosport eller konkurransefortrinn

Å være leietaker i en digital verden blir stadig mer krevende, og det må vurderes langt flere forhold enn beliggenhet og lengde på leiekontrakten.