Næringslivet er i kontinuerlig utvikling, og teknologien omfavner oss i nær sagt alt vi gjør. Vårt mål er å tilby innovative, teknologiske løsninger som skaper verdi for både kunde og sluttbruker.

Eiendomssektoren er i sterk endring, noe som reflekteres i våre kunders ønsker og behov. Som strategisk rådgivningspartner vet vi hvordan ny teknologi og endringer i rammebetingelser vil kunne påvirke våre kunders virksomhet og bærekraft.

Vi mener at teknologien kun er så effektiv som kvaliteten på dataene som den styres av, samt kompetansen til organisasjonen som skal benytte seg av den. Teknologi kan ha enorm påvirkning på fremtidig verdiskapning og potensiale for næringseiendommen. Våre teknologiske løsninger understøtter dette og gir innsikt og grunnlag for bærekraftige eiendomsstrategier.

CBRE investerer kontinuerlig i nye teknologiske løsninger. Det gjør oss i stand til å gi våre kunder unik innsikt og innovative løsninger innenfor alle aspekter av næringseiendom.

les meR OM CBRE Tech Tools

Vi anbefaler

Calibrate

CBRE's tjeneste rettet mot handel. Bruker proprietær teknologi for å analysere digitale fotavtrykk.

Plans

CBREs interaktive verktøy som gir 2D- og 3D-planskisser av eiendommens muligheter.

Portfolio Optimizer

CBREs system for porteføljeanalyse, benchmarking og porteføljeoptimalisering.

Spacespot

En digital plattform for å hjelpe mindre virksomheter med å finne og leie kontorer. Søk, chat og signer.