redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2

Calibrate

Analyse og kartlegging av menneskestrømmer

Calibrate er et verktøy for analyse og kartlegging av menneskestrømmer.

I en verden der fysisk varehandel møter nye utfordringer i form av netthandel, blir det stadig viktigere med en optimal lokalisering og drift av utsalgstedene.

Ved å analysere lokasjonsdata fra mobiltelefoner kan man kartlegge hvordan mennesker ferdes i et gitt område. Anonymisert GPS-lokasjonsdata fra smarttelefoner kan belyse problemstillinger om antall besøkende, besøkelsestid og hvilken type konsument personen er.

Dataene som analyseres er anonyme og kan ikke knyttes direkte til enkeltpersoner, men benyttes på et aggregert nivå for å forstå folkemengdene.

Ved å kombinere footfalldata og kundesegmenteringsvertøyet MOSAIC, kan vi besvare hvilke merkepreferanser, handelsvaner og kjøpekraft de passerende har.

Dataene kan benyttes blant annet av butikkjeder som ønsker å finne de optimale lokasjonene og av eiendomsinvestorer som ønsker å finne den beste leietakermiksen.


Kontakt

Piotr Kolacz_326x248
Piotr Kolacz
Technology Analyst
+47 470 85 108
Christer Farstad
Christer Farstad
COO, Advisory & Transaction Services, Occupier
+47 977 23 237