Ulrikke Utheim er ansatt som Senior Director med ansvar for forretningsområdet Portfolio Management i CBRE og vil inngå i selskapets Occupier Services ledergruppe.


Ulrikke Utheim kommer fra Advokatfirmaet Grette hvor hun var leder for forretningsutvikling og virksomhetsstyring, har lang erfaring fra DNB Bank ASA og innehatt styreverv knyttet til eiendomsrelatert virksomhet.

«Vi er veldig glade for å ha Ulrikke om bord i CBRE. Hennes kompetanse og erfaring vil være en styrke for CBRE i tiden fremover. Vi opplever sterk etterspørsel etter våre leietakertjenester, og leveransene innenfor porteføljeforvaltning står som kjernen i vår tjenesteplattform. Ulrikke vil ha en sentral plass i CBREs videre utvikling av porteføljejenester til norske og internasjonale kunder» forteller viseadministrerende direktør og Head of Occupier services i CBRE, Einar Schiefloe.

Tjenesteområdet Portfolio Services dekker porteføljeforvaltning, leieadministrasjon og porteføljeanalyse. CBRE leverer i dag tjenester til store globale og de største norske internasjonalt rettede virksomhetene, og håndterer deres eiendomsporteføljer i inn- og utland.

«Jeg ser frem til å bli en del av CBREs svært kompetente eiendomsteam og bidra til å videreutvikle og skape nye, solide kunderelasjoner. CBRE er en ledende internasjonal eiendomsaktør som kontinuerlig bygger teknologiske løsninger som effektiviserer og øker kvaliteten i leveranser, og skaper bærekraftige løsninger. Det setter selskapet i en unik posisjon til ytterligere å markere seg som nyskapende og fremtidsrettet eiendomsrådgiver,» forteller Ulrikke Utheim.

CBRE er Norges ledende rådgivningsmiljø rettet mot leietakere av næringseiendom. Tjenestespekteret mot leietakere dekker alt fra eiendomsstrategi, porteføljeadministrasjon, eiendomstransaksjoner, leietakerrådgivning, arbeidsplasstrategi, interiørarkitekt-tjenester og prosjektledelse.Om CBRE
CBRE er verdens største rådgiver, megler og forvalter av næringseiendom, med 90 000 ansatte representert ved 450 kontorer i mer enn 100 land. I Norge er vi 140 ansatte som bistår med et bredt spekter at rådgivnings-, transaksjons- og forvaltningstjenester knyttet til næringseiendom. Vi er en betrodd samarbeidspartner og rådgiver for noen av landets største og ledende virksomheter, både eiendomsbesittere, investorer og leietakere. CBRE globalt har i dag over 80 % av Fortune 500-selskapene som kunder. CBREs tjenester favner alt fra eiendomsstrategi, kjøp, salg, utvikling, utleie og leie av næringseiendom, verdivurderinger, investeringsrådgivning, eiendomsforvaltning, arbeidsplasstrategi og prosjektledelse.