Våre ansatte, uansett hvor i verden de er lokalisert, jobber ut fra et felles verdigrunnlag, RISE – Respect, Integrity, Service og Excellence. RISE står som en av bærebjelkene i vår virksomhet og er styrende for forholdet til kolleger, kunder, omgivelser og samarbeidspartnere, og er et viktig bidrag til at CBRE er et godt sted å jobbe.


Mangfold skaper konkurransefortrinn


«I CBRE skal vi ha et arbeidsmiljø som tiltrekker, utvikler og beholder de beste medarbeiderne, og som støtter og verdsetter den enkeltes suksess. Mangfold og inkludering er viktige elementer i vår strategi, og bidrar til at våre ansatte utvikler seg, trives og leverer tjenester av høyeste kvalitet.»


Bob Sulentic, President & Chief Executive Officer

Gjennom åpenhet og anerkjennelse bidrar vi til en arbeidskultur der våre ansatte kan komme med nye ideer og perspektiver, som ikke bare gir muligheter for den enkelte ansatte, men også er viktige bidrag i CBREs videre utvikling.