Petroleums- og bilindustrien

Global markedsinnsikt og støtte for eiendommer knyttet til veinettet.

Energi og bærekraft

Vi hjelper deg med å nå bedriftens energimål, øke trivsel og redusere kostnader.

Datasentre

Med strategisk og teknisk innsikt sørger vi for at virksomhetens kritiske digitale miljøer drives og tilpasses slik at nedetid minimeres eller elimineres.

Detaljhandel

Lokal og internasjonal innsikt i trender, forbrukermønstre og lokasjonsstrategi.

Hotell

Internasjonal ekspertise med spesialkompetanse innenfor hotellnæringen.

Industri og logistikk

Innsikt og kunnskap, lokalt og globalt.

Kontor

Verdens ledende rådgiver og forvalter av kontoreiendom.