Løsninger for datasentre


CBREs datasenterløsninger er verdens største kompetansemiljø med et bredt spekter av integrerte datasentertjenester.
Med strategisk og teknisk innsikt sørger vi for virksomhetens kritiske digitale miljøer drives og tilpasses slik at nedetid minimeres eller elimineres.
Vi tilbyr rådgivning til både eiere, leietakere og investorer gjennom hele eiendommens livsløp, både når det gjelder planlegging, transaksjonstjenester, prosjektledelse og daglig drift av datasenteret.

Med 5000 dedikerte datasenterutviklere, -teknikere og andre eksperter er vi i stand til å svare på din virksomhets behov. CBREs team har i dag ansvar for over 600 datasentre i mer enn 150 byer over hele verden. Uansett virksomhetens størrelse, rekkevidde og geografiske plassering vil vårt team samarbeide tett for å sikre at deres it-løsninger og datasenterløsninger er fleksible og kan justeres etter behov.

Et datasenter med ledende teknologi


Vi er opptatt av at strategien for virksomhetens datasenter er utviklet slik at den tar høyde for en stadig utvikling i teknologien og et behov for rask tilgang til informasjon – døgnet rundt.
 
Våre løsninger er utviklet slik at de tar høyde for skylagring, «colocation» og kommende trenger, og sørger for at datahåndteringen er designet for fremtidens virksomhetskrav.

Fokus på risikostyring

 

Våre prosjektledere har lang erfaring fra å tilpasse administrasjonsmessige og finansielle behov med konstruksjons- og designkrav. Derfor kan de hjelpe med å skape kostnadseffektive løsninger som minimerer risiko og samtidig maksimerer effektiviteten.

Det er avgjørende at et datasenter er stabilt til enhver tid. Våre løsninger har vist at man kan redusere den operasjonelle risiko skapt av menneskelig faktorer med opptil 80 % gjennom målrettet opplæring.

Globalt og skalerbart

 
Som markedsleder er CBRE ansvarlig for 6,5 millioner m2 datasentre over hele verden. Det gjør at våre tilbudte datasenterløsninger fullt ut kan tilpasses kundenes behov. Samtidig sikrer vår globale rekkevidde og markedsposisjon de best mulige kontraktmessige, operasjonelle og finansielle resultater for kundene.

Kostnadsreduksjoner for både colocation og energiomkostninger utgjør typisk 20 %, og gjennomsnittlig besparelse på operasjonelle utgifter er 15 %. Det skaper reell verdi for den enkelte organisasjon og sikrer virksomheten fremdrift i markedet.

Våre Data Centre Solutions-eksperter setter opp en datasenterløsning ut fra deres behov, det være seg f.eks. et skybasert datasenter eller datasenter-management. På den måte er vi med å fremtidssikre kundenes mål og strategier.
 


Global Data Centre Website

Finn ut mer på vår internasjonale nettside om datasentre.