CBRE leverer løsninger knyttet til energieffektivitet og bærekraftig drift for alle eiendomstyper, uavhengig om du er investor, leietaker eller eiendomsutvikler. Vi bistår med å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning, redusere driftskostnader, forbedre energieffektivitet, redusere risiko og sikre stabil drift som ivaretar virksomhetens merkevare og omdømme, og derigjennom skaper et produktivt arbeidsmiljø med tilfredse ansatte.

Våre mer enn 250 eksperter globalt har blant annet spesialkompetanse innen LEED, BREEAM, WELL Building Standard og ISO-sertifisering.


Tjenester for leietakere


CBRE har utviklet et program for miljø og bærekraft spesielt rettet mot leietakere; "Buy Smart, Use Smart and Be Responsible". Programmet omfatter blant annet å utvikle innkjøpsstrategier, programmer for kostnadsreduksjon og overholdelse av miljølovgivning - på tvers av eiendommer og eiendomsporteføljer. Tjenester for investorer og eiendomsbesittere


Vi bistår med utvikling av strategier for bærekraft som forbedrer eiendommens ytelse, attraktivitet og omdømme gjennom miljørapportering og -sertifisering, samtidig som vi sørger for ivaretakelse av den til enhver tid gjeldende lovgivning, risikohåndtering og ser på besparelser innenfor energi- og vannforbruk.


Leveranser innenfor energi og bærekraft


Vi kan blant annet bistå med

  • Strategi og rådgivning knyttet til bærekraft
  • Energieffektivisering
  • Energi- og vannforsyning
  • CO2- og ESG-rapportering
  • Miljøsertifisering
  • WELL-sertifisering
  • Compliance og risikostyring