CBRE leverer løsninger knyttet til energieffektivitet og bærekraftig drift for alle eiendomstyper, uavhengig om du er investor, leietaker eller eiendomsutvikler. Vi bistår med å sikre overholdelse av gjeldende lovgivning, redusere driftskostnader, hvordan forbedre energieffektivitet, redusere risiko og sikre stabil drift som ivaretar virksomhetens merkevare og omdømme, og derigjennom skaper et produktivt arbeidsmiljø med tilfredse ansatte.

Vårt globale team på over 250 eksperter, hvorav 120 i EMEA, har en helhetlig tilnærming til bærekraft og utvikler strategier som ikke bare reduserer virksomhetens klimaavtrykk, men gir langsiktige fordeler og verdier for virksomheten. Deres ekspertise favner blant annet LEED, BREEAM, WELL Building Standard og ISO-sertifisering.


Tjenester for leietakere


CBRE har utviklet et program for miljø og bærekraft spesielt rettet mot leietakere; "Buy Smart, Use Smart and Be Responsible." Programmet omfatter blant annet utvikling av innkjøpsstrategier, programmer for kostnadsreduksjon og overholdelse av miljølovgivning, på tvers av eiendommer og eiendomsporteføljer. 
Over 100 kunder i EMEA har så langt gjennomført programmet. CBREs team for miljø- og bærekraft har med dette administrert €1 mrd i driftsutgifter, spart €23 mill. og reduseret 70 000 tonn CO2e – noe som tilsvarer 1,8 million plantede trær.


Tjenester for investorer og eiendomsbesittere


Vårt team drar store fordeler av CBREs globale eiendomskompetanse, og bistår investorer og eiendomsbesittere med utvikling av en strategi for bærekraft som forbedrer eiendommens ytelse, gir økt omdømme gjennom miljørapportering og -sertifisering, samtidig som vi sørger for ivaretakelse av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Eiendom er vår kjernevirksomhet, og vårt erfaringsgrunnlag gjør at vi kan ha et langsiktig perspektiv på eiendommen. Vi hjelper eiendomsaktører med å tiltrekke og beholde leietakere, og sørger samtidig for overholdelse av regelverk, risikohåndtering og ser på besprelser innenfor energi og vannforbruk.


Leveranser innen energi og bærekraft

 • Strategi og rådgivning knyttet til bærekraft
 • Energieffektivisering
 • Ressursforvaltning
 • Energi- og vannforsyning
 • Miljøsertifisering
 • Wellness-sertifisering
 • Compliance og risikostyring
 • CO2- og ESG-rapportering
 • Interessenthåndtering
 • Spesialisttjenester for produksjonsindustrien
 • Datasentre og kritiske miljøer