Endrede kjøpemønstre og nye rammebetingelser i en stadig mer digital hverdag gir utfordringer for handelsnæringen. CBRE bistår virksomheter med analyser, innsikt og teknologiske løsninger for å skape best mulig grunnlag for deres eiendoms- og lokasjonsstrategi.


Forstår handelsnæringen

Endrede shoppingvaner hos forbrukere byr på stadig nye utfordringer for butikkeiere. I takt med økning i e-handel og nye strategier knyttet til omnikanal, vil en rekke virksomheter måtte se nytt på sin eiendomsstrategi. I CBRE overvåker vi trender og endringer innenfor handel som kan påvirke våre kunders virksomhet og eiendommer.


Betrodd samarbeidspartne

Med helhetlig og flerfaglig tilnærming tilbyr vi rådgivning både innen leie, utleie, kjøp, salg eller oppgradering av butikklokaler eller kjøpesentre. Vårt globale nettverk og erfaring innenfor detaljhandel, kombinert med lokal markedsinnsikt, gir våre kunder en konkurransefordel.

Calibrate

CBRE's tjeneste rettet mot handel. Bruker proprietær teknologi for å analysere digitale fotavtrykk.