Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester for investorer, eiendomsutviklere og leietakere innenfor industri og logistikk, støttet av markedsledende innsikt og analyse.

Med tilgang på verdens største nettverk av eiendomsrådgivere tilbyr vi kundene våre en rekke logistikkløsninger som gjør deg i stand til å optimalisere virksomhetens eiendomsstrategi. Vi samarbeider med industri-, logistikk- og detaljkunder over hele verden, noe som gir oss unik innsikt gjennom hele verdikjeden – fra produksjon til sluttdistribusjon. For investorer og eiendomsutviklere er vår evne til å maksimere avkastningen med minimal risiko avgjørende.


Strategisk innsikt og analyse


Vi forstår logistikk-bransjens utfordringer, og bidrar til at våre kunder bedre kan forutse og tilpasse seg den raske teknologiske utviklingen og endrede rammebetingelser. Vårt omfattende nettverk av ressurser og samarbeidspartnere gir våre kunder nødvendig støtte og veiledning til å navigere i et marked i sterk endring, uavhengig om du er leietaker, eiendomsutvikler eller investor. 


Vi bistår med både oppkjøp og finansiering, samt salg og strategisk rådgivning knyttet til en eiendomsportefølje. Vårt analyseteam, kombinert med lokal ekspertise, sikrer at beslutninger fattes på tilstrekkelig grunnlag, og vi gjennomgår blant annet data for demografi, arbeidsmarked, transport og markedsutvikling.