Flytte, reforhandle, selge eller restrukturere?


CBRE er verdens ledende rådgiver og forvalter av kontoreiendom. Det gir oss unik tilgang til et global nettverk av ekspertise, informasjon, ressurser og teknologiske løsninger som skaper verdi for våre kunder - uavhengig om du er leietaker, eiendomsbesitter eller investor.


Våre eksperter har unik innsikt i utviklingen av kontormarkedet, og bistår med alt fra kjøp og salg, utleie, leiesøk og leietakerrådgivning, leieavtaler, arbeidsplasstrategi og arbeidsplassutforming, prosjektledelse, verdivurderinger, oppfølging av leietakere, samt teknisk, operasjonell og finansiell eiendomsforvaltning.

Vi jobber tverrfaglig og setter sammen team som kan følge et prosjekt fra start til mål, med fokus på høy kvalitet i leveranse. Vårt mål er å skape løsninger som skaper tydelig verdi for din virksomhet, samtidig som det minimerer kostnad og risiko. På den måten får maksimalt ut av din eiendomsinvestering.

Våre tjenester inkluderer: