Proaktiv eiendomsforvaltning bidrar til å optimalisere verdien av din eiendomsportefølje – enten det er innenfor kontor, handel eller logistikk.

Å være i stand til å møte leietakeres behov og forventninger er nøkkelfaktorer i god eiendomsforvaltning. Det er en viktig bidragsyter i å skape stabile leieforhold og å ivareta eiendommens verdi. Gjennom proaktiv eiendomsforvaltning avdekker vi hvilke behov leietakerne har og hvilket servicenivå de foretrekker. 

Gjennom vårt brede internasjonale nettverk har våre eiendomsforvaltere tilgang til moderne metoder, verktøy og informasjon som skaper merverdi for våre kunder. Vår målsetting er å sikre optimal verdi av eiendommen. Det gjør vi blant annet ved å ta hensyn til leietakernes virksomhetsmål og ambisjoner. Vår tilnærming handler om å forutse og skreddersy løsninger som ivaretar de behov leietakerne har nå og i fremtiden.

Anskaffelse, logistikk og regnskap i verdensklasse Vi tilbyr formuesforvaltning gjennom hele eiendommens livsløp, herunder: eiendomsforvaltning, administrasjon av leieavtaler, oppfølging av leietakere, innkjøp og regnskapsføring. CBREs rådgivere bistår innenfor alle eiendomssektorer, med særlig fokus på kontor, lager/logistikk og handel. 

Datadrevet innsikt i eiendomsmarkedetVi overvåker kontinuerlig utvikling og trender som påvirker eiendomsmarkedet, og deler vår kunnskap med våre kunder. Gjennom vårt globale nettverk får vi tilgang på omfattende og flerfaglige analyser. Ved å sammenligne data på tvers av våre porteføljer, gir vi eiendomsbesittere mulighet til å få grundig innsikt i eiendommens styrker og svakheter. Og vi vil kunne bistå i å skape robuste investeringsplaner som gir best mulig avkastning.