CBRE Global Investors er en selvstendig enhet i CBRE som leverer en rekke innovative løsninger med det mål å optimalisere avkastningen på kundens investeringer, samtidig som vi tar hensyn til deres risikotoleranse. 

Vi har mer enn 40 års erfaring som investeringsforvalter og kan tilby en solid investeringsplattform. Et av våre konkurransefortrinn er vår spesialkompetanse innenfor eiendom og infrastruktur, samt vår kapasitet, nettverk, analyseressurser og ønsket om å yte og skape verdier. 

Nettverket står i en særklasse, med porteføljeforvaltere i 20 land. Det gjør oss i stand til å håndtere aktiva, maksimere avkastning og effektivt flytte kapital over landegrenser. 

«Private Equity»-eiendom

CBRE GI håndterer program for eiendomsinvesteringer på tvers av risiko-/avkastningsforholdet i både Nord- og Sør-Amerika, Europa og Asia. Programmene er tilrettelagt for investorer over hele verden, og omfatter en rekke investeringsløsninger som leveres gjennom separate kontoer og ulike fond.

Verdipapir for aktiva

CBRE Clarion Securities tilbyr aktivt forvaltede investeringsløsninger til kunder over hele verden. Løsningen tar utgangspunkt i børsnoterte verdipapirer innenfor eiendom og infrastruktur.