CBRE GWS er verdens største tilbyder av komplette løsninger, når det gjelder Facilities Management og strategisk eiendomsrådgivning. Vi hjelper både lokale og globale virksomheter, som ønsker å effektivisere eiendomsporteføljen og fokusere på kjernevirksomheten. 

Vi tilbyr strategisk rådgivning med formål å utvikle arbeidsplassen eller eiendommen og oppnå besparelser for våre kunder ved å strømlinje eiendomsporteføljer på tvers av geografi og bygningstyper.

 

Mer verdi for pengene

Hos CBRE ser vi alltid på de samlede omkostningene tilknyttet driften av et bygg – alt fra leiekostnader til tjenester som leveres til og omkring bygningen, og vi hjelper våre kunder med å optimalisere løsninger og redusere kostnader. Alle våre medarbeidere holder et høyt faglig nivå innenfor sine arbeidsområder og vi har spesialister innen alle mulige fagfelt tilknyttet eiendomsdrift, kritiske miljøer, datasenter samt Facilities Management-ledelse.


Effektiv drift av bygninger

Vårt mål er å drifte bygninger så omkostnings- og energieffektivt som mulig. Det gjør vi gjennom globalt utviklede og lokalt tilpassede best practices, som betyr at vi alltid er i forkant når det kommer til å implementere forbedringer eller utvikle innovative konsepter. 

Vi har investert i bransjens beste teknologi for å kunne tilby en plattform som er så fleksibel og oppdatert som mulig. Med den kan vi bidra med strategisk input om investeringer og effektivt styre budsjetter, som sikrer kontroll og gjennomsiktighet når det kommer til eiendomsporteføljer både lokalt og globalt.

I forkant med ny teknologi

Vi investerer massivt i utvikling og testing av nye ideer som skaper fremtidens optimale arbeidsplass, i tillegg til den mest effektive utnyttelsen samt driften av bygninger. Med spesialdesignede testbygninger rundt om i verden utprøver vi løpende nye løsninger og teknologiske muligheter. 


Digitalisering av eiendomsporteføljer

Digitalisering av kundens eiendomsportefølje er ryggraden i vår tilnærming til effektivisert og optimalisert utnyttelse av et bygg. Det gir oss et overblikk og et solid grunnlag til å treffe de beste beslutningene.

Kontakt oss for å høre mer om våre Outsourcing-modeller, som vi kan tilpasse sammen ut fra resultatene dere ønsker.


Vi tilbyr


Facilities Management

Våre løsninger for Facilities Management er fleksible og inneholder alle mulige tjenester skreddersydd etter kundenes behov. Vi har fokus på kvalitet, sikkerhet og driftsoptimering for å oppnå verdi og besparelser for våre kunder. Vi er spesialister på kritiske miljøer og tilbyr løsninger innen livsvitenskap, datasenter samt andre kritiske produksjonsmiljøer.

Prosjektledelse
Vi leverer prosjektledelse til våre kunders samlede eiendomsportefølje. Med solide prosesser ivaretar vi alle faser av prosjektet slik at det leveres til den avtalte tid, pris og kvalitet. Vi gjennomfører ombygning, plassplanlegging, utvidelser, renoveringer, utskiftning av tekniske systemer eller utstyr, samt energi- og bærekraftsprosjekter. Vi tar utgangspunkt i våre kunders behov og kombinerer det med vår omfattende erfaring fra kontrakter i hele verden, slik at de ferdige prosjektene avleveres som en driftsoptimert og fremtidssikret løsning.

Tekniske tjenester
Vi leverer teknisk vedlikehold og prosjektledelse, i tillegg til å tilby våre kunder rådgivning om bygningsaktiviteter ut fra et helhetsperspektiv. Vi tar høyde for levetid, vedlikeholdsomkostninger og utgifter ved utskiftning for å kunne anbefale de beste løsningene og deretter implementere dem.