For å kunne navigere i dagens komplekse investeringsmarkeder er det viktig å kunne rådføre seg med eksperter som kan maksimere utbyttet av eiendomsinvesteringene.

Våre Capital Markets-team er blant verdens ledende eksperter på eiendomsinvesteringer. Vi leverer en fullt integrert tjeneste som omfatter rådgivning, kjøp, salg og finansiering av eiendom. 

Våre globale rådgivere innenfor Capital Markets tilbyr transaksjons-, kapital- og investeringsløsninger i USA, EMEA, Asia og Stillehavsområdene. Uavhengig om du har bruk for ekspertise innenfor salg av eiendom eller strategisk porteføljerådgivning, er vårt europeiske ekspertteam i 32 land til enhver tid tilgjengelig for å gi et bredere, internasjonalt perspektiv. 

Vi kan hjelpe deg med:

  • Å identifisere, kjøpe og selge eiendommer og porteføljer, bistå i forhandlinger og redusere risiko ved transaksjoner
  • Å håndtere gjelds- og kapitalplasseringer for alle typer næringseiendom 
  • Ekspertise innenfor fusjoner og oppkjøp, kapitalanskaffelse, rådgivning ved børsnotering samt vurderinger på strategisk ledernivå.

 

CBRE har lang erfaring, og bistått ved svært komplekse, innovative og banebrytende kapitalprosjekter som gjør oss rustet til å ta fatt på de fleste problemstillinger. 

I tillegg til å være foretrukken rådgiver innenfor investering og salg av eiendom, har vårt Capital Markets team globale samarbeidspartnere som kan bidra til å realisere kundens strategi og planer. Vårt team kan på bakgrunn av inngående kjennskap, innsikt og finansiell ekspertise løse de mest krevende utfordringer i eiendomsmarkedet, uavhengig av om det er behov for konkret eiendoms- eller finansieringsrådgivning. 

I løpet av det siste tiåret har det skjedd en konsolidering i eiendomsbransjen, noe som har resultert i en håndfull globale aktører. Ved å kombinere vår ekspertise innenfor finansiell rådgivning og meglervirksomhet, er CBRE nå anerkjent som den ledende aktøren i markedet innenfor Capital Markets-segmentet.