Vi tilbyr verdivurdering og rådgivning basert omfattende data- og analysegrunnlag, støttet av erfaring og høy servicegrad.

Verdivurderinger spiller en sentral rolle i alle finansielle beslutninger som en investor, leietaker eller eier kan ta. CBREs team for verdivurdering og rådgivning bistår med uavhengig rådgivning innenfor alle typer eiendom – alt fra verdivurdering av komplette porteføljer til sikkerhet for lån til enkeltstående næringsbygg og boliger. 

Ledende tilbyder av verdivurderinger i EMEAOver 700 eksperter på verdivurderinger fordelt på 150 kontorer over hele EMEA bistår med unik lokalkunnskap. Det gjør oss i stand til å forstå dine nøyaktige forretnings- og investeringsbehov, uansett marked og bransje. 

Vi bistår blant annet store finansinstitusjoner, regjeringer, eiendomsselskaper og individuelle aktører. Vår kunnskap om lokale så vel som globale markeder gjør våre kunder i stand til å ta velinformerte, strategiske beslutninger, uavhengig om du søker råd om tradisjonell næringseiendom, eiendomsmarkedet eller spesielle bransjer.

Vi kan bistå med:
  • Internasjonale verdivurderinger – herunder porteføljevurdering, sikkerhet for lån, emittering av verdipapirer, fusjoner og oppkjøp. 
  • Verdivurdering i et enkeltland – herunder innsikt i konkurransesituasjon, lokal lovgivning, utvikling av infrastruktur og byggeforskrifter.
  • Analysebasert verdivurdering – herunder porteføljevurdering, sikkerhet for lån, fusjoner og oppkjøp, samt store utviklingsprosjekter med mange faser.
  • Rådgivning – herunder analyse av realiserbarhet, råd omkring produktsammensetning, samt undersøkelser og analyser. 

Våre spesialister innenfor verdivurdering og rådgivning holder seg kontinuerlig oppdatert – i takt med markedets utvikling. Vi tar i bruk moderne teknologi og metoder, som f.eks. automatiserte vurderingsmodeller med innovativ digital rapportering. 


Forstår markedetAlle våre tjenester innen verdivurdering og rådgivning støtter seg på omfattende markedsinformasjon. CBREs unike markedsposisjon innenfor næringseiendom gjør oss i stand til å innhente og analysere et rikt sett av data, blant annet fra transaksjoner som gjennomføres av våre megler- og investeringsteam. Vi samarbeider videre med bransjespesialister over hele verden. 

Vår internasjonale kompetanse gir en smidig prosess dersom du har en variert portefølje eller internasjonal virksomhet. Du forholder deg til én kontaktperson, men får fullt utbytte av vår samlede erfaring og ekspertise om både lokale og globale markeder. 

Vår samlede erfaring fra porteføljevurderinger, som utgjør mer enn EUR800 milliarder hvert år, har bidratt til at CBRE har opparbeidet seg en unik forståelse av markedet.