Eiendomsforvaltning

Våre kunder skal oppleve at vi leverer førsteklasses eiendomsforvaltning gjennom hele eiendommens livsløp og på tvers av ulike eiendomstyper.

Kapitalrådgivning

Uavhengig kapitalrådgivning tuftet på erfaring, innsikt og global rekkevidde.

Utleie av næringseiendom

En solid og innovativ utleieprosess som gir målbare resultater

Verdivurdering og analyse

Nøyaktige og pålitelige verdivurderinger er avgjørende for et velfungerende og transparent eiendomsmarked. Vi arbeider for at våre kunder skal oppleve en trygg prosess og dra fordeler av vår brede kunnskap om eiendomsmarkedet.

WELL-sertifisering

Vi bistår gjennom hele prosessen for å motta den internasjonalt anerkjente WELL-sertifiseringen av bygg.