Verdivurdering og analyse

Nøyaktige og pålitelige verdivurderinger er avgjørende for et velfungerende og transparent eiendomsmarked. Vi arbeider for at våre kunder skal oppleve en trygg prosess og dra fordeler av vår brede kunnskap om eiendomsmarkedet.

Utleie av næringseiendom

En solid og innovativ utleieprosess som gir målbare resultater

Eiendomsforvaltning

Verdier skapes og ivaretas gjennom god eiendomsforvaltning.

Kapitalrådgivning

Uavhengig kapitalrådgivning tuftet på erfaring, innsikt og global rekkevidde.