Våre rådgivere samarbeider tett med fagmiljøet i Norden og på tvers av vårt globale CBRE-nettverk. På den måten kan vi tilby finansiell rådgivning tilpasset den enkelte kundes behov, og sikre nødvendige ressurser til å gjennomføre valgt strategi.

Våre kapitalrådgivningstjenesterdekker tre kjerneområder: Corporate finance, investeringsrådgnivning og lånetjenester.

Corporate Finance - strategiske finansieringsløsninger og transaksjonsstøtte
Gjennom vårt globale nettverk kan vi bistå med alt fra  kapitalanskaffelse til gjeldsfinansiering, analyse og porteføljeutvikling, samt ulike finansieringsløsninger innenfor energi- og infrastruktur.

Investeringsrådgivning - uavhengig rådgiver med unik innsikt i eiendomsmarkedet
Vi vil til enhver tid streve etter å finne attraktive løsninger som sammenfaller med virksomhetens behov og finansielle mål. 

Lånetjenester - løsninger for långivere
Våre rådgivere tilbyr en rekke løsninger for långivere, direkte rettet mot eiendomsmarkedet.