Vi har et bredt tjenestetilbud som støtter opp om hele eiendommens livssyklus - fra kommersiell og teknisk forvaltning, til leieadministrasjon og regnskap


Effektiv eiendomsforvaltning og tilfredse kunder


God eiendomsforvaltning krever inngående kunnskap om eiendomsmarkedet så vel som kunders, leietakeres og besøkendes behov og krav. Det krever også kunnskap om bygningens teknologi og struktur.

Med utgangspunkt i vår innsikt og erfaring utarbeider vi en tydelig finansiell plan basert på realistiske budsjetter og leieinntekter. Det gir våre kunder gode beslutningsunderlag og rapportering skreddersydd for virksomheten.

Forutsigbare og stabile leieinntekter er avgjørende for god eiendomsforvaltning. Den beste måten å sikre inntekten på er å sørge for tilfredse leietakere. Derfor tar vi alle forholdsregler for å unngå tekniske problemer. Dersom de mot formodning oppstår, reagerer vi raskt og effektivt på henvendelser for å gi best mulig hjelp og levere i henhold til avtale.


Attraktiv investering


Hvilken avkastning du får på investeringen, gitt din investeringsplan og tidshorisont, er avgjørende for en suksessfull eiendomsinvestering. Vi har kunnskap, nettverk og innsikt i det internasjonale forvaltnings- og investeringsmarkedet, og holder oss kontinuerlig oppdatert på siste trender og tekniske løsninger. Vår målsetting er å gjøre eiendommen din til en verdifull investering.Teknologi og innovasjon


For CBRE er innovasjon og digitalisering sentrale faktorer for å levere de beste løsningene for våre kunder. Vi er blant pionerene i bruk av automatiserte systemer som f.eks. Yardi Voyager (økonomistyring), DMI (markedsføring og atferdsanalyse mot kunder) og OSS (ehandelsplattform for kjøpesentre).