Eiendomsforvaltning i CBRE handler helt enkelt om å levere en tjeneste skreddersydd for den enkelte eiendom, tilpasset investorenes strategi og leietakernes behov, nå og i fremtiden. 

Fra strategi til handling


Vi realiserer kundenes visjoner ved å oversette strategi til handling. Vi gjør dette ved å kombinere de beste menneskene med de beste verktøyene og verdens største nettverk av ekspertise innenfor eiendomsfaget.

Verdiene skapes i første rekke av tilfredse leietakere. Vi sørger for at bygningene fungerer og imøtekommer leietakernes behov og forventninger. Når noe oppstår er vi der døgnet rundt, hele året.

Verdiene sikres ved å kjenne til og kontrollere all risiko. Risikofaktorer påvirkes  av en verden under stadige raskere endring. I CBRE har vi kunnskap, verktøy og prosesser som skaper trygghet og forutsigbarhet for våre kunder.


SLIK BISTÅR VI:

 • Alle små og store detaljer settes i system.Du som kunde får trygghet og innsikt gjennom rapportering med rett kvalitet til rett tid.
 • Tett oppfølging av leietakere med dedikert driftspersonell og eget kundesenter bemannet 24/7. Måling og oppfølging av leietakertilfredshet.
 • Risikostyring gjennom etablert internkontroll, tverrfaglige risikoanalyser og vår kompetanse.
 • Våre kunder sikres konkurransedyktige betingelser gjennom vårt omfattende nettverk av kvalitetssikrede leverandører.
 • Finansiell kontroll og nøyaktig regnskapsførsel gjennom vår autoriserte regnskapspartner.
 • Et komplett utvalg av tilleggstjenester tilpasset den enkelte kunde og den enkelte eiendom.

 


Ansvarlig forvaltning - et bærekraftig fortrinn


Miljø og bærekraft er et område under rask utvikling i hele verden. Økende forventninger fra brukere av eiendom, skjerpede krav fra myndighetene og et marked hvor bærekraft kan knyttes stadig tettere til kostnader og lønnsomhet. Vi hjelper våre kunder med:

 • Reduksjon av energiforbruk og driftskostnader
 • Etterlevelse av krav og forventninger
 • Utarbeidelse av strategi og handlingsplaner
 • Møte etterspørselen etter bærekraftig eiendom
 • Leietakerengasjement
 • Miljøsertifisering av eiendom
 • Implementering av smart teknologi
 • Forstå og kontrollere risiko

 

Reduserte energiforbruk med 30 %

Case: DEAS Asset management

Vellykket strategi for energieffektivisering for DEAS Asset management