Verdivurderinger spiller en sentral rolle i alle finansielle beslutninger som en investor eller eiendomsbesitter kan taCBREs team for verdivurdering og analyse bistår med uavhengig rådgivning innenfor alle typer eiendom – alt fra verdivurdering av komplette porteføljer til sikkerhet for lån til enkeltstående næringsbygg og eiendomsprosjekter.

Nøyaktige og pålitelige verdivurderinger er avgjørende for et velfungerende og transparent eiendomsmarked. Vi arbeider for at våre kunder skal oppleve en trygg prosess og dra fordeler av vår brede kunnskap om eiendomsmarkedet.

For å gi mest mulig korrekt verdivurdering, kombinerer vi lokalinnsikt med våre globale standarder for prosesstyring. Vi benytter til enhver tid oppdaterte metoder og teknologi, for å sikre konsekvente og gode resultater for våre kunder. Våre verdivurderinger overholder til enhver tid gjeldende lover og reguleringer.

Gjennom vår erfaring, nettverk og innsikt i eiendomsmarkedet, både lokalt og globalt, bidrar vi til å sikre våre kunder utbytte av sine investeringer. Vår tilnærming til tar utgangspunkt i tre prinsipper:  

  • Forpliktelse til å levere førsteklasses tjenester og kvalitetssikring
  • Bransjeledende teknologiplattformer og datatilgang 
  • Global dekning og leveransekraft


Ledende leverandør av verdivurderinger


CBRE Valuation & Advisory Services er det største og mest erfarne kompetansemiljøet for verdivurdering av eiendom i Europa. Teamet gir informert, markedsrettet og uavhengig rådgivning om alle eiendomstyper, fra enkeltstående eiendommer til verdivurdering av hele porteføljer.


Forstår markedet


Alle våre tjenester innen verdivurdering og rådgivning støtter seg på omfattende markedsinformasjon. CBREs unike markedsposisjon gjør oss i stand til å innhente og analysere et rikt sett av data, blant annet fra transaksjoner som gjennomføres av våre megler- og investeringsteam. Vi samarbeider videre med bransjespesialister over hele verden.