Med mennesket i fokus

WELL Building Standard® er den eneste standard av sitt slag som har fysiske og helsemessige gevister for brukere av en eiendom som parametre i sin sertifisering. Tradisjonelt har sertifiseringer for bærekraft i stor grad fokusert på energi, vann og avfall. WELL Building Standard tar utgangspunkt i konkrete elementer som påvirker helsen til brukerne - fysisk og mentalt - med det formål at eiendommen skal gi helsemessige gevister så vel som økt trivsel og velvære.

Støtte og rådgivning gjennom hele prosessen

Ved å gjennomføre en gap-analyse måler vi i hvilken grad bygningen, interiøret og omgivelsene bidrar til helsen og trivselen til brukerne av eiendommen, og vi identifiserer konkrete forbedringsområder. Vi er kjent med alle de obligatoriske og valgfrie kriteriene som ligger til grunn for å oppnå de ulike klassifiseringsgradene; sølv, gull eller platinum.

Praktiske og konkrete råd knyttet til de ti WELL-elementene

Vi analyserer og koordinerer prosessen med anbefalinger til forbedringen med utgangspunkt i de ti WELL-elementene: luft, vann, ernæring, lys, bevegelse, termisk komfort, lyd, materialer, hjernen og omgivelser. Elementene tar utgangspunkt i medisinsk forskning og står som bærebjelkene i WELL Building Standard.