Arbeidsplassutforming

Vårt Workplace Strategy-team hjelper virksomheter med å identifisere og implementere løsninger for arbeidsplassen som øker effektivitet, trivsel og engasjement blant ansatte og derigjennom gir resultater på bunnlinjen.

Corporate Capital Markets

Maksimer verdien av dine eiendomsinvesteringer. Våre eksperter kan bistå deg med finansierings- og leasingplaner knyttet til næringseiendom.

Eiendomsstrategi

CBRE kan bistå ved alle aspekter av en eiendomstransaksjon; fra kjøp, salg og leie av en næringseiendom til kontraktsfornyelse og administrasjon av leieavtaler.

Facilities Management

Våre eksperter innen eiendomsforvaltning (facility management) sørger for at eiendommen holder høyeste standard, forbedrer sikkerheten og reduserer risiko og kostnader.

Leietakerrådgivning

CBREs leietakerrådgivere bistår virksomheter med eiendomssøk, forhandling og reforhandling av næringseiendom.

Portefølje- og lokasjonstjenester

Effektiviser administrasjonen av dine eiendomsporteføljer. Vi bistår med alt fra relokalisering til lokasjonsstrategi støttet av ledende teknologi og innsikt.

Porteføljeforvaltning

Våre rådgivere og porteføljeforvaltere gir deg full oversikt over eiendomsporteføljen din, og tar hånd eiendoms- og leiekontrakter så vel som regnskap.

Prosjektledelse

Flytte, relokalisere eller gjøre endringer lokalene? Våre prosjektledere sørger for en trygg, smidig, kostnadseffektiv og kontrollert prosess.