Uansett hvor stor virksomheten din er vil våre rådgivere kunne bistå med å styrke arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet. Vi bruker en kombinasjon av observasjoner, moderne dataverktøy, dataanalyser og strategier for arbeidsplassen for å måle belegg og analysere arealbehov. Deretter utformer og implementerer vi skreddersydde løsninger som gir best mulig effekt innenfor eiendommens premisser. 

Vi veileder også rundt faktorer som påvirker menneskers helse og velvære i det fysiske arbeidsmiljøet, slik som kontor- og interiørdesign, arbeidsplassutforming og ansattes engasjement. Hensikten er å bidra til et fysisk arbeidsmiljø som er tilrettelagt slik at både ansatte og virksomheten kan nå sine mål.

Skreddersydd strategi for arbeidsplassen


I ethvert flytteprosjekt, reorganisering eller ominnredning er det viktig å vurdere støttespillere på veien mot det optimale arbeidsmiljøet. Som konsulent og interiørarkitekt kan vi bidra med uvurderlige innspill og råd for at prosessen skal bli så bra som mulig. 


Innovasjon og nye arbeidsmetoder


Virksomheter utvikler seg i et økende tempo og arbeidsplasstrategi blir et viktig virkemiddel for å nå bedriftens mål. Enten det er stimulering til innovasjon, gjennom fellesområder og kreative løsninger for samarbeid, eller å øke produktiviteten gjennom økt tilfredshet blant ansatte.

Før vi gir råd rundt layout og arbeidsmiljø setter vi oss grundig inn i bedriftens visjoner og ambisjoner, utfordringer i dagens kontorlokaler og konsekvenser av disse utfordringene, dagens og fremtidig organsasjons-/arbeidsstruktur, samt kultur og andre demografiske elementer. For å få den beste oversikten over disse elementene jobber vi i CBRE med tre hovedelementer innen Workplace Strategy: (1) ledelsestyrte forandringsprosesser, (2) involvering av ansatte og (3) faktabasert informasjon

Endringsledelse (Change management)


Åpent landskap, cellekontorer eller delte arbeidsplasser? En flytteprosess kan være like mye et forandringprosjekt som et møbel-, innredning- og kvadratmeterprosjekt. I en endringsprosess er kommunikasjon og brukerinvolvering viktige suksessfaktorer. Vi utarbeider derfor strukturerte aktivitetsprogrammer for å støtte, veilede og engasjere ansatte i deres nye arbeidshverdag, som vil kunne påvirke eller endre etablerte arbeidsmåter, tankesett og atferd. 

Besparelser og bedre ytelse


Et forbedret arbeidsmiljø bidrar til tilfredse ansatte, men også reduserte kostnader. Fordelene av å se på det fysiske arbeidsmiljøet i kombinasjon med en helhetstankegang rundt økonomi og rammebetingelser er målbare. Disse omfatter reduserte eiendomskostnader, mer miljøvennlige lokaler, og bidrar til å tiltrekke og beholde talentfulle medarbeidere. Vi bruker dataanalyser for å måle vi i hvilken grad eiendommens areal og rammebetingelser er tilpasset virksomheten. Gjennom en mer effektiv arealutnyttelse og arbeidsplassutforming, bidrar CBRE Workplace-teamet i gjennomsnitt til besparelser på opp mot 20 %. 

Vi er en del av et globalt nettverk med over 200 arbeidsplasskonsulenter, med hovedkontorer i London, Amsterdam, New York, San Francisco og Singapore. CBREs workplace-konsulenter har hjulpet over 400 organisasjoner og mer enn halv million ansatte til å få en bedre arbeidshverdag.