Vårt mål er å levere en samlet eiendomsstrategi som ivaretar kjøp, salg, kontraktsfornyelser og vurderinger av leieforhold, og derigjennom gir våre kunder merverdi. 

Vi tilbyr rådgivnings- og transaksjonstjenester til privat og offentlig sektor for alle typer eiendom. Våre rådgivere bistår våre kunder med råd om hvordan de kan bruke verdien av sine eiendommer for å nå sine strategiske mål - ofte gjennom salgsprosesser. Vi forstår hvordan forretningsstrategi, skattemessige og regnskapsmessige forhold og eiendom henger sammen og er i stand til å sette disse disiplinene i en sammenheng for våre kunder. Våre løsninger gir kunden full oversikt over deres eiendomsporteføljer, og håndterer eventuell risiko.  

Vi erkjenner at våre kunders hovedvirksomhet ofte ikke er knyttet til næringseiendom. Derfor trekker vi på vårt globale nettverk av eksperter og ressurser, slik at vi tilbyr optimale løsninger tilpasset kundens virksomhetsstrategi og markedsforhold.

Våre tjenester:

  • Virksomhetsstrategi: Etablering og samordning av handlingsplaner
  • Konsulenttjenester: Lokasjons- og arbeidsplassanalyse, herunder fordeler og ulemper ved reforhandling, flytting, leie eller kjøp.
  • Transaksjonsrådgivning: Kjøp og salg av eiendom, reforhandling av leiekontrakter, salg og leaseback-ordninger mv.

Global porteføljeforvaltning

 
Vi har ekspertise innenfor effektivisering av transaksjonsprosesser. Det bidrar til at du sparer tid og penger på alt fra engangstransaksjoner til global forvaltning av virksomhetens portefølje og leieforpliktelser. 

Kostnadsbesparelser

Våre rådgivere arbeider aktivt med din porteføljeforvaltning og vil gjennom analyse raskt kunne identifisere kostnadsbesparelser for virksomheten. Ofte ligger slike besparelser på rundt 20 %.