Vi bistår lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og innenfor alle typer næringseiendom, bl.a. kontor, detaljhandel, industri, logistikk og datasentre. Vi samarbeider tett med våre eksperter innenfor arbeidsplassutforming og prosjektledelse. 

En typisk prosess omfatter blant annet:
  • behovsanalyse
  • søk etter lokaler
  • befaring
  • tilbudsforspørsel
  • forhandlinger
  • signering
  • evt. interiørarkitekt, prosjekt- og flytteledelse, endringsledelse


Effektiv prosess. Kostnads- og risikostyring


Vi utformer og implementerer eiendomsstrategier skreddersydd for den enkelte virksomhet, og sørger for at alle økonomiske og driftsmessige risikoer og muligheter er tatt hensyn til.

Vi har som mål å forstå våre kunders virksomhet og behov, og levere tjenester som overstiger deres forventninger. Vår størrelse og kapasitet gjør oss i stand til å levere kundetilpassede løsninger som ivaretar nye krav, trender og standarder i ulike bransjer og markeder.


Tilpassede tjenester


Våre tjenester følger en strømlinjeformet prosess, og vi trekker på kunnskap, erfaring og ekspertise på tvers av hele vår globale organisasjon. Våre kunder har imidlertid en fast kontaktperson som er kjent med virksomhetens behov, ønsker og krav – uavhengig av om det gjelder enkelttransaksjoner eller større prosesser.

Vi har tilgang til markedsledende undersøkelser, analyser og eksperter. På den måten sikrer vi at enhver beslutning er basert på omfattende analyser av bl.a. demografi, infrastruktur, markedsutvikling og trender.