Vi hjelper deg å finne rett plassering og rett eiendom til din virksomhet. 

Ved bruk av analyser og lokal ekspertise identifiserer vi lokasjoner som passer virksomhetens strategi og kostnadsbilde. Vi tar hensyn til aktuelle markeder, eventuelle offentlige incitamenter, samt aktiviteter, ansatte og kunder. Målet er en lokasjonsstrategi som skaper kommersielle fordeler for din virksomhet. 

PorteføljerådgivningMed ekspertise lokalt, i EMEA-området og globalt sikrer vi nødvendig støtte, kompetanse og rådgivning, det være seg omstrukturering av en eksisterende portefølje, tilpassing til globale politiske eller økonomiske hendelser, eller være i stand til å dra nytte av en langsiktig markedsutvikling. Med kunnskap om lokale forhold hjelper vi deg til å redusere leiekostnader og konsolidere eksisterende eiendommer slik at porteføljen din er tilpasset fremtidige endringer. 

Lokasjonsstrategi

 

CBRE tilbyr uavhengig rådgivning i alle ledd av en lokasjonsstrategi, herunder identifisering av mulighetsområder og optimalisering av ressurser på tvers av eksisterende lokasjoner. Det viktigste elementet i en lokasjonsstrategi er ofte ikke anskaffelse av en eiendom, men å finne en plassering som støtter virksomhetens hovedmål, for eksempel tilby tjenester. 

Gjennom inngående bransje- og markedskunnskap vil våre rådgivere rette fokus mot de faktorene som vil påvirke virksomheten, slik som tilgang på kvalifisert arbeidskraft, kostnader, næringsmiljø, regulatoriske forhold og risikofaktorer knyttet til transport og forsyning. Først når disse elementene er identifisert og avklart, starter vi søket etter den ideelle lokasjonen. 

Relokasjon og besparelserNår en virksomhet flytter innenfor landegrensene vil en porteføljestrategi i gjennomsnitt gi besparelser på 20-30 %. Ved flytting over landegrensene ligger besparelsen typisk på 50-70 %.  

For at en virksomhet skal kunne skape vekst, er det behov for et bærekraftig tilbud av arbeidskraft. Det er videre viktig å holde øye med offentlige insentiver, som i enkelte tilfeller kan utgjøre så mye som 50 % av arbeids- eller kapitalinvesteringskostnadene i Europa.