Vi bistår med å bygge og tilrettelegge lokalene for å møte dine behov. Vi innehar rollen som prosjektleder og profesjonell rådgiver gjennom hele prosessen. Vi tar et helhetlig ansvar og følger opp alle aktiviteter som må gjennomføres for at lokalene blir iht. deres strategi, behov og innenfor avtalte tids- og budsjettramme. 
 
Våre prosjektledere bistår med:
  • å følge opp tilpasninger for deg som leietaker
  • å følge opp romprogram og implementering av arbeidsplasstrategi
  • anbud og innkjøp av møbler og fast inventar, samt IT- og AV-utstyr  
  • flytteledelse
  • overtakelse
  • tilbakestilling av lokaler
  • kommunikasjon gjennom hele prosjektet


Kostnads- og risikostyring


Som prosjektleder i en flytte- eller relokaliseringsprosess er vi kontaktperson mot gårdeier, leverandører og evt. konsulenter. Vi representerer dere på byggemøter med gårdeier og bistår slik at rette beslutninger fattes til rett tid, og at lokalene tilpasses iht. avtale.

Vår erfaring viser at 80 % av prosjektbesparelser skjer gjennom effektiv prosjektledelse allerede før arbeidet igangsettes. Vi sørger for god kostnadskontroll gjennom hele prosessen.