Vi kombinerer våre analyseverktøy og ekspertise – både lokalt og globalt – slik at vi kan gi mest mulig konkrete og verdiskapende anbefalinger.  

Færre utgifter til lager og logistikk


Vi går grundig gjennom alle aspekter ved lagerstyring, transport og logistikk, slik som antall, plassering og størrelse, med mål om å redusere kostnader og øke effektivitet. 

Ved å trekke på vår internasjonale ekspertise og størrelse vil vi kunne analysere forskjeller i kostnader og leveransekapasitet i resten av verden. Vår rådgivning innenfor lager og logistikk er basert på dokumenterte analyser av forskjellige eiendomsopplysninger, slik som lønnskostnader, fordeler ved området, transportutgifter og lagerutgifter.  

Kapasitet og lagerstyring


CBRE vil vurdere virksomhetens nåværende løsning for å identifisere og løse eventuelle kapasitetsbegrensninger. En ekspertanalyse av områder som f.eks. logistikk, transport, distribusjon, inventar og ordrebehandling vil kunne sammenligne eksisterende kapasitet mot fremtidige vekstprognoser.

Tredjepartslogistikk


Vi vurderer fordelene ved å ha logistikk og forsyningskjeder hos tredjepart sammenlignet med bruk av interne tjenester. 

Kundens strategiske behov vil alltid være i fokus. Dersom en outsourcing av lagerstyring, transport og logistikk viser seg å gi den optimale løsningen, vil våre eksperter sørge for å finne en tilbyder som best dekker kundens spesifikke behov.