Nyheter

På denne siden finner du saker i media som omhandler eller berører CBRE.


- Dette er et ikonisk bygg, fullt av historie

CBRE er i gang med salget av den tidligere amerikanske ambassaden i Henrik Ibsens gate 48. (Dagens Næringsliv)
CBRE kjøper Atrium AS

Det planlagte oppkjøpet styrker CBRE sin plattform i Norden og markerer et veiskille for den norske eiendomsindustrien